Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan 2020 den 11-17 Maj

Sedan starten 2017 kommer det även i år vara en informationskampanj som kallas krisberedskapsveckan som syftar till att öka vår beredskap inför samhällskriser och ytterst även krig. Det är MSB tilsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser som håller i rodret, men kampanjen kommer även ses hos privata företag som till exempel hos oss på Criseq.

Fokus på Krigsfara och Krig på 2020 års krisberedskapsvecka

Detta års krisberedskapsvecka kommer tydligare än tidigare år omfatta hela hotskalan från kris till krig och lyfta totalförsvarets roll i detta. I år genomförs även en Totalförsvarsövning kallad TFÖ2020 och den pågår även samtidigt som krisberedskapsveckan i Maj.

MSB uppmuntrar till Totalförsvarsdag

I år uppmuntrar även MSB kommuner och länsstyrelser att genomföra en totalförsvarsdag under krisberedskapsveckan om möjligt. MSB trycker på vikten av att vara förberedd kommer vara lika viktigt vid en krissituation som ytterst vid krig. Genom att ha en totalförsvarsdag hoppas de att allmänheten får en bättre förståelse för totalförsvarets roll och hur det är uppbyggt.

MSB och Försvarsmakten kommer hålla en totalförsvarsdag i Malmö den 16e Maj för de som har möjlighet att närvara där.

Målet med krisberedskapsveckan

De uppsatta målen för krisberedskapsveckan 2020 är att fler personer reflekterar öven hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris (kris och krig), att fler personer skaffar sig en hemberedskap och att den lokala kriskommunikationen utvecklas.

Vi kommer fortsätta att informera kring krisberedskapsveckan här på vår sida och i våra sociala medier. Så följer ni oss inte på Facebook, Instagram eller Twitter så gör det så missar ni inget!