Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen av coronviruset

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Så undviker du smitta 

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. 
 • Undvik kontakt med sjuka människor. 
 • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. 

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. I Sverige har hittills drygt 1 000 fall av sjukdomen rapporterats, och det finns tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet. Därför behövs det ytterligare åtgärder för att bromsa spridningen och skydda de mest utsatta från att bli smittade, enligt Folkhälsomyndigheten.

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt – och definitivt inte om man själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

Behöver jag ta prov för covid-19?

Nästan alla som får covid-19 får lindriga symtom och blir friska utan att behöva sjukvård. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla med symtom som hosta, halsont, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av personer som har insjuknat akut i feber eller luftvägssymtom och som behöver vårdas på sjukhus. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som fått  feber eller luftvägssymtom som skulle kunna bero på covid-19.

Riskgrupper för att blir allvarligt sjuk

Enligt en stor kinesisk studie är äldre personer och personer med underliggande sjukdomar överrepresesenterade bland de som blir allvarligt sjuka. Men studien visar också att det bara är en mycket liten del av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Även rapporter från Italien talar för att personer över 85 år är den mest utsatta gruppen. Enligt Folkhälsomyndigheten är det i dag svårt att veta om det skulle se likadant ut i Sverige.

Åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset

Arbetet med att stoppa smittspridningen drivs av många olika myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Här är exempel på åtgärder som regeringen föreslagit eller beslutat:

 • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, enligt ett regeringsbeslut den11 mars. Läs mer om vilka typer av sammankomster det handlar om på Polisens webbplats. Att man valt 500 personer beror på att just större evenemang kan locka till sig människor från olika delar av landet. Kollektivtrafik, arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det för närvarande är viktigt att friska kan fortsätta jobba och gå i skolan.  
 • regeringens extra ändringsbudget togs beslut om att slopa karensdagen.
 • Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det skulle innebära att den som är sjuk kan stanna hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar utan att förlora rätten till sjuklön.  Länk till regeringens pressträff.

Sök i första hand information på myndigheternas hemsidor

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras  på myndigheternas webbplatser. 

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

(Källa: Krisinformation.se)