Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Kungl. Vetenskapsakademien anser att munskydd är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen av Covid-19

Idag presenterade Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp en rapport om om Covid-19 och de anser att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer och inom kollektivtrafiken.

Rapporten sammanfattar det aktuella kunskapsläget inom forskningen på området, se avsnitten nedan:

Rådande smittskyddsrekommendationer bygger på att smitta sker genom att den infekterade utsöndrar stora virusinnehållande droppar som snabbt faller till marken eller landar på olika ytor. Detta har lett till att fysisk distansering med en till två meter och noggrann handhygien blivit de centrala rekommendationerna till allmänheten.Men enligt Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 ger nyare forskning belägg för att smitta också sker via små droppar som blir kvar i luften längre tid om den inte omsätts. Luftburen smitta kan spela en särskilt stor roll vintertid när fler vistas längre tid i dåligt ventilerade lokaler.Slutsatsen av expertgruppens första delrapport är att god ventilation med luftutbyte och användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer. Detta gäller även för kollektivtrafiken. Användningen av munskydd är särskilt viktig inom all sjuk- och äldrevård.

– Det finns i dag nya experimentella och epidemiologiska belägg för att munskydd minskar risken för luftsmitta, men inga för att de skulle ha motsatt effekt, säger Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd samt ordförande för expertgruppen om Covid-19.

Han poängterar vidare:

– Vi anser att de skärpta restriktioner som regeringen gått ut med nyligen är bra och det är oerhört viktigt att alla följer dem. Det är förstås lika viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gjort. Men för att nu snabbt få ner smittan behöver vi använda alla verktyg i verktygslådan, och dit hör munskydd och ventilation.

Inventerar kunskapsläget

Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 bildades i början av hösten och har som uppgift att inventera kunskapsläget om viruset Sars-CoV-2 och sjukdomen Covid-19, samt belysa vilka lärdomar det går att dra om bland annat smittskydd. Expertgruppen ska avge en slutrapport före utgången av 2021 men dessförinnan kommer även ett antal delrapporter att släppas. Gruppen består av åtta personer, några av Sveriges främsta experter på mikrobiologi, smittskydd och immunologi. Det finns även en referensgrupp.

– En av Vetenskapsakademiens viktigaste uppgifter är att ta fram vetenskapligt underlag för samhällsdebatt och beslut, säger ständige sekreteraren Göran K. Hansson. Idag är vi väldigt glada att kunna redovisa vad vetenskapen säger när det gäller smittskydd mot Covid-19, som drabbat Sverige så hårt. Vi är tacksamma att några av landets ledande forskare och smittskyddsexperter arbetat fram detta för att reda ut begreppen i en omdebatterad och viktig fråga.

 

Munskydd filtrerar bort luftburna droppar

För huvuddelen av alla med sjukdomen Covid-19 har viruspartiklarna nått luftvägarna via smitta genom näsan eller munnen. Små luftburna droppar riskerar att nå de nedre luftvägarna i större utsträckning än större, och medför därför ökad risk att infektera lungan om de innehåller patogena mikrober. Man antar att viruspartiklar i större droppar framförallt hamnar i näsa och mun. Det finns starka vetenskapliga belägg för att munskydd som täcker såväl mun som näsa (ansiktsskydd) minskar risken för bli smittad via luften, samt risken för att en indexperson sprider smitta vidare. Munskyddet fungerar således båda vägarna (Peeples, Nature, 2020). Virusinnehållande små droppar fastnar på utsidan av munskyddsfiltret hos den som andas in, och på insidan av filtret hos index- personen som bär smittan. Det finns stark evidens för att smittade personer kan föra smittan vidare innan symptom som hosta, snuva och nysningar uppträtt, och man kan därför anta att smittan spridits via de små droppar som utsöndrats i samband med tal, sång, skratt eller dylikt.

Nyligen gjordes en experimentell studie där försökspersoner med eller utan munskydd fick göra olika uppgifter, som att tala och hosta, samtidigt som man mätte antalet droppar som utsöndrades via munnen. Resultaten visade att ett kirurgiskt munskydd minskade antalet utsöndrade droppar med 90 % för tal respektive 76 % för hostning (Asadi et al, Scientific reports, 2020). I en annan studie fick en försöksperson uttala meningen ”stay healthy people” fem gånger samtidigt som man mätte antalet droppar som utsöndrades med eller utan munskydd. Resultaten visade att såväl kirurgiska munskydd som ett antal andra typer av munskydd minskade utsöndringen av droppar med 80 % eller mer (Fischer et al, Science Advances, 2020). I ovan nämnda studier var inte känsligheten tillräckligt hög för att upptäcka filtreringseffekten för munskydd av små droppar mellan 0.3 och 3 μm, som utsöndras i stora mängder vid tal och sång och blir luftburna aerosolpartiklar. För att inte andas in dessa små droppar finns ett antal typer av munskydd som filtrerar bort mer än 80 % av verkligt små droppar mindre än 0,3 μm, och mer än 90 % av de små droppar som är större än 0,3 μm (Konda et al, ACS Nano, 2020). Expertgruppens uppfattning är att munskydd finns utvecklade som mycket effektivt filtrerar bort luftburen virussmitta.

I kontrollerade djurförsök har man visat att ett munskydd, placerat mellan två burar, en med SARS-CoV-2-infekterade hamstrar och den andra innehållande oinfekterade hamstrar, minskar smittspridningen mellan burarna (spridningen var 25 % med munskydd och 75 % utan). Man fann i denna studie att de hamstrar som smittades i närvaro av munskydd oftare fick mildare sjukdom än de utan. Det antyder att munskyddet gjorde att hamstrarna exponerades för ett lägre antal virus-partiklar (Fuk-Woo et al, Clinical Infectious Diseases, 2020).

Åtgärder för att minska spridningen av COVID-19

Sammantaget anser Vetenskapsakademiens expertgrupp, liksom Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2020), att det finns belägg för att viruset SARS-CoV-2 kan spridas som luftsmitta särskilt i dåligt ventilerade inomhusmiljöer, och att munskydd minskar risken att smittas i sådana miljöer. Expertgruppen finner inga belägg för att munskydd kan öka smittspridningen av Covid-19, t.ex. genom ökat riskbeteende. Expertgruppen stödjer WHO:s råd ”stay safe by taking some simple precautions, such as physical distancing, wearing a mask, keeping rooms well ventilated, avoiding crowds, cleaning your hands, and coughing into a bent elbow or tissue”

Medlemmar av Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 är:

Staffan Normark (ordförande), professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet
Anders Hallberg, professor emeritus i läkemedelskemi, tidigare rektor för Uppsala universitet
Ari Helenius, professor i biokemi vid ETH Zürich, Schweiz
Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet
Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet
Annika Linde, virolog, adjungerad professor och tidigare statsepidemiolog
Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet
Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet

(Källa: kva.se där ni även hittar hela rapporten ovan)

 

Munskydd antimicrobisk 2-lagers (tvättbart) - svart

Vi använder sig av cookies för ge dig en unik kundupplevelse. Klicka på OK för att godkänna detta.