Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu munskydd i kollektivtrafiken

Den 18 December gick Folkhälsomyndigheten ut med ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19 (coronaviruset). En stark uppmaning riktas till handeln om att fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna. Från den 7 januari gäller också rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige, liksom i världen i stort. Läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget.

För att minska trängseln i handeln uppmanar Folkhälsomyndigheten alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean i år. Handlare och fastighetsägare behöver också identifiera ett maxantal som kan vistas i lokalerna och vidta åtgärder för att undvika trängsel.

– Vi konstaterar att det fortfarande är påfallande många människor som vistas på större handelsplatser trots starka rekommendationer av avstå ifrån detta, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Ytterligare åtgärder som Folkhälsomyndigheten vidtar är:

– Uppmaning om att kraftigt begränsa antalet besökare även till gym.

– Kommuner och regioner rekommenderas att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

– Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen till gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning fram till den 24 januari.

– Reglerna för restauranger om hur många gäster som får sitta vid samma bord skärps till max 4 personer från och med julafton.

Alla som kan arbeta hemifrån behöver också göra det även fortsättningsvis.

 

Munskydd i kollektivtrafiken och andra miljöer där trängsel kan uppstå

När det gäller munskydd så kan de, enligt Folkhälsomyndighetens och WHO:s uppfattning, komma ifråga i miljöer där trängsel inte kan undvikas.

– Det allra viktigaste och mest effektiva sättet att förhindra smittspridning är att hålla avstånd. Men i situationer där detta inte är möjligt kan munskydd spela en roll, säger Johan Carlson.

Trots att stora förbättringar ägt rum kvarstår det fortfarande problem vid arbetspendling. Inför att många återgår till arbete och skola den 7 januari kommer Folkhälsomyndigheten (FoHM) att ta fram en nationell riktlinje om användning av munskydd i kollektivtrafiken på vardagar, liksom en vägledning för användning av munskydd utanför vård och omsorg.

 

Regeringen höll pressträff angående de nya skärpta åtgärderna

 

 

– Situationen fortsätter vara mycket allvarlig. Smittspridningen är hög och läget i vården är väldigt ansträngt. Personal inom sjukvården och äldreomsorgen jobbar dygnet runt. Jag hoppas och tror att alla i Sverige förstår allvaret och att julen kommer att behöva firas på ett annat sätt än vanligt. Vi behöver tillsammans hålla ut lite till, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen presenterade vid pressträffen följande skärpta åtgärder:

• Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.

• Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.

• Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.

• Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

• All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

• Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.

• Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Vid pressträffen medverkade statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

munskydd i kollektivtrafiken

 

(*Ovanstående text är bland annat hämtat från Folkhalsomyndigheten.se samt regeringen.se där ni kan läsa mera om de senaste åtgärderna)

Criseq använder sig av cookies för ge dig en unik kundupplevelse. Klicka på OK för att godkänna detta.