Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Nu har Försvarsmaktens serie “När kriget kommer” släppts.

När kriget kommer – en serie om framtidens hotbild från Försvarsmakten

Den 13e Januari släpptes programserien ”När kriget kommer”. Det är en serie i fem delar som ni hittar här nedan men som ni även hittar på Försvarsmaktens Youtube-kanal. (Varje avsnitt är på drygt tio minuter). Här ser ni en kort Trailer från filmerna, alla filmer finns längre ner på sidan.

– Serien ska öka kunskapen om Försvarsmakten, verksamheten och de utmaningar som vi ska hantera i framtiden, säger Johan Landeström, marknadschef vid varumärkesenheten på Högkvarterets kommunikationsavdelning.

Bakgrunden till serien är den låga kunskapsnivån kring Försvarsmaktens uppgifter och försvarspolitiska frågor i samhället. De närmaste åren ska det svenska militära försvaret växa och utvecklas, då är det angeläget att öka förståelsen för varför Försvarsmakten får ökade anslag.

– Serien är en del av en bredare satsning vi gör för att höja medvetenheten kring de utmaningar och hot som vi som land kan stå inför. Serien utgår från scenarier som Försvarsmakten och andra myndigheter har tagit fram. Ett av hoten som lyfts fram är en konflikt kring Arktis som Sverige dras in i, säger Johan Landeström.

I serien förklaras hur en konflikt skulle påverka det svenska samhället och vilka krav det ställer på Sveriges framtida militära försvar. Det blir tydligt att den förlegade hotbilden från kalla krigets dagar är förbi. De hot om framtidens militära försvar och det civila samhället kan behöva möta är mer komplexa och betydligt mer fragmenterade. Serien presenterar en tidsenlig bild av en modern konflikt.

– Serien har genomgående fått bra omdömen. En testpublik bestående av 60 värnpliktiga, officerare, civilanställda och ett antal civila personer har sett den. De gav betyget åtta av tio, säger Johan Landeström.

Serien är en fristående journalistisk produktion med ett dokumentärt anslag. Produktionsbolaget Pannrummet har producerat serien och Melker Becker är programledare, känd från en rad försvarsrelaterade dokumentärer. Serien tar avstamp i en osäkrare omvärld där klimatförändring och teknikutvecklingens påverkan på hotbilden förs samman med redan kända utmaningar.

Det tydliga budskapet är att det militära försvaret, den civila beredskapen och försvarsviljan tillsammans utgör den tröskeleffekt som ska verka avskräckande för en potentiell angripare.

Här nedan hittar ni alla fem avsnitt.

Del 1 av “När kriget kommer” – Den osäkra framtiden

Del 2 av “När kriget kommer” – Den grå zonen

Del 3 av “När kriget kommer” – Det framtida slagfältet

Del 4 av “När kriget kommer” – Det totala försvaret

Del 5 av “När kriget kommer” – Vad är värt att försvara?

(*Ovanstående information och filmer är hämtade från forsvarsmakten.se)

Vi använder sig av cookies för ge dig en unik kundupplevelse. Klicka på OK för att godkänna detta.