Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Fler unga planerar att stärka sin hemberedskap enligt MSB´s undersökning

Den 25:e mars publicerade MSB sin senaste undersökning gällande hemberedskap på sin hemsida.

Det är andra gången under pandemin som MSB låtit genomföra en enkätundersökning om hur människors syn på det egna ansvaret, hemberedskap och kriser har påverkats. Resultaten visar bland annat att majoriteten bedömer att de skulle klara sig i minst tre dygn utan hjälp från samhället och att fler unga planerar att stärka sin hemberedskap.

Resultaten av den nya undersökningen visar bland annat:

  • Majoriteten av de tillfrågade bedömer att de skulle klara sig i minst tre dygn utan stöd från samhället.
  • 41 procent av respondenterna bedömer det egna hushållets beredskap som bra. Äldre uppger i större utsträckning än yngre att den egna beredskapen är bra.
  • 22 procent har ökat sin hemberedskap och 34 procent planerar att göra det i framtiden.

Siffrorna är på ungefär samma nivå som vid undersökningen 2020.

– Skillnaderna mellan undersökningarna 2020 och 2021 är ofta små. I vissa fall har det skett en nedgång vilket kan bero på att människor nu har en bättre bild av vad det innebär att vara förberedd, säger Christina Andersson som arbetar med riskkommunikation på MSB.

Yngre planerar öka hemberedskapen

Den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, planerar i högre utsträckning än andra att öka sin beredskap. Det är positivt, eftersom yngre bedömer att de klarar sig kortare tid utan samhällets stöd än vad andra åldersgrupper gör.

Några frågor i undersökningen handlar om huruvida pandemin lett till att man handlat mer än normalt av vissa varor. Bland de 24 procent som handlat mer än normalt skiljer sig beteendet i de olika åldersgrupperna. Åldersgruppen 18-29 år uppger i större utsträckning, 39 procent, att de handlat mer än normalt jämfört med äldsta åldersgruppen, 65-74 år, där motsvarande siffra är 14 procent.

Populärt stärka hemberedskapen med ficklampa, vevladdare och stormkök

Mat, mediciner och hygienartiklar är de vanligaste varorna man skaffat för att öka sin hemberedskap. Jämfört med förra årets undersökning har fler av de svarande nu även tillgång till andra typer av ljus- och värmekällor än eldrivna, stormkök samt alternativa strömkällor som vevladdare.

Drygt 70 procent anser att allmänheten har tilldelats ett helt rimligt eller ganska rimligt ansvar för krishanteringen under pandemin. Det är en minskning med 11 procentenheter jämfört med 2020. Årets resultat visar att fler är negativa till myndigheternas hantering och fler tycker att individen inte tar ansvar eller agerar nonchalant.

– Min tolkning av resultatet är att ansvarskänslan minskar under en kris om människor upplever att ansträngningarna inte sker solidariskt eller har effekt på samhällets hantering av pandemin, säger Christina Andersson.

Resultaten framgår av en webbenkät som MSB låtit undersökningsföretaget Attityd genomföra mellan 15 februari och 1 mars 2021. Undersökningen baseras på svaren från drygt 1000 respondenter. En liknande undersökning genomfördes i maj 2020.

Syftet med undersökningen

Syftet med undersökningen är att se om människor gjort några åtgärder för att öka sin hemberedskap eller förändrat sin syn på hemberedskap och sin egen roll i samhällets krishantering. MSB har tidigare genomfört undersökningar om personers hemberedskap kopplat till Krisberedskapsveckan. Syftet är också att se förändringar i attityder över tid.

(Faktat ovan är hämtat från msb.se och utförligt presentation av undersökningen går att hitta där)

 

Criseq använder sig av cookies för ge dig en unik kundupplevelse. Klicka på OK för att godkänna detta.