72 timmar – klarar du det utan hjälp?

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » 72 timmar – klarar du det utan hjälp?

Klarar du dig i 72 timmar vid en kris?

Att man ska kunna klara sig 72 timmar ( 3 dygn) vid en händelse av en kris utan stöd från myndigheterna är något som bland annat MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) informerat om under åratal. Man förväntar sig att vi ska kunna klara oss själva och därför ha extra förråd och tillgång till vatten, man, värme och kommunikation. Detta för att samhällstjänsterna ska kunna fokusera på och hjälpa de som inte har möjlighet att klara sig själva.

Nu pratas det mera om att kunna klara sig minst en vecka men riktlinjen 72 timmar lever fortfarande kvar hos många organisationer och vi tycker att det kan vara ett bra första steg att ta för sin krisberedskap / hemberedskap.

Vårt samhälle är som ni säkert känner till väldigt sårbart så därför kan till exempel ett längre strömavbrott få stora konsekvenser för många av oss. Till exempel krävs el för värme, vatten och därmed även för tex. att toaletten ska fungera. Så som ni förstår blir vi snabbt påverkade av detta och måste därför skaffa oss en egen beredskap så vi klarar oss själva under en begränsad tid.

I Sverige och med vår modell av krisberedskap så bygger systemet på att vi alla tar ett gemensamt ansvar får vårt lands och för vår egen beredskap och säkerhet. Att vi har ett eget ansvar att klara oss minst 72 timmar innebär att vi ska vara förberedda och kunna hantera svåra samhällsstörningar och situationer. Så tänk igenom er egen situation och vad ni skulle behöva för att klara er utan hjälp utifrån.

Ett bra tips är att skapa sig en checklista på vad ni behöver och alltid se till så ni har det hemma i er bostad. För att räkna ut hur mycket man behöver av mat, vatten med mera kan ni testa att hålla koll på vad ni normalt gör av med under ett dygn och sedan multiplicera det med 3 så får ni den beräknade åtgången för att klara er minst 72 timmar. En bra start kan vara att skaffa sig en färdig krislåda som innehåller de viktigaste produkterna man behöver, till exempel vevradio, vattendunk, vattenfilter, stormkök med mera. Det finns även kurser i hur man klarar sig minst 72 timmar vid en kris.

72 timmar

Kolla gärna in våra övriga sidor med massor av tips och information.