Bostadsinbrott – tips på hur du skyddar dig

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Bostadsinbrott – tips på hur du skyddar dig

Fakta om bostadsinbrott

Varje år sker det tusentals inbrott i bostäder runt om i Sverige. Under 2019 gjorde det cirka 14700 stycken anmälningar om bostadsinbrott, vilket är ungefär 1,7% av alla hushåll. I grafen nedan ser ni utvecklingen av anmälningar de senaste åren och skillnaden mellan villor och lägenhet (gula linjen). De anmälda villainbrotten har under de senaste 10 åren haft en säsongs­­­betonad prägel. November varit den månad då flest villainbrott anmälts, följt av oktober och december. Denna variation är inte lika tydlig för de anmälda lägenhets­inbrotten, som uppvisar mindre variationer under året. Anmälda bostadsinbrott

Korta fakta om inbrott under 2019

 • 14 700 bostadsinbrott polisanmäldes
 • 8 670 av bostadsinbrotten skedde i villor
 • 5 990 av bostadsinbrotten skedde i lägenheter
 • 15 500 inbrott i källare och på vind anmäldes
 • 4 300 inbrott i fritidshus anmäldes
 • 4 procent = personuppklaringsprocenten för bostadsinbrott

Enkla tips på att göra det svårare för tjuven

De flesta inbrott som sker i våra bostäder sker via bottenplanet på en villa och från andra platser där man kan arbeta ostört för att ta sig in via till exempel en dörr eller ett fönster. Därför gäller det att ha ett bra inbrottsskydd för sin bostad. Det är tyvärr inte heller helt ovanligt att inbrott sker under tiden man är hemma i sin bostad så se alltid till att ha ytterdörren låst även då. Har man dörren olåst kan någon enkelt ta sig in och kanske ta den där väskan eller nycklarna som så många har hängandes i hallen. Här är några enkla saker ni kan tänka på för att försvåra för tjuven:

 • Lås ytterdörren även om ni är hemma. Ha gärna en vredkåpa om ni har brevinkast på entrédörren. En dörrspärr/dörrkedja på insidan av dörren kan också förhindra att någon tar sin in lätt. Ett brytskydd skyddar även mot att dörren bryts upp lika lätt.
 • Ha bra och godkända lås på dörrarna,  glöm inte altan- och balkongdörrarna. Se även till så att ni kan låsa fönsterna med fönsterlås om er bostad ligger på marknivå.
 • Underlätta inte för de som tänkt sig att bryta sig in genom att ha verktyg, stegar eller liknande ståendes vid er bostad så de kan använda dessa för att ta sig in. Stegen kan till exempel låsas fast vid något och så vidare.
 • Bra belysning runt er bostad skyddar den. Många undviker att stå i ljus när de försöker bryta sig in då de lättare kan bli upptäckta då.
 • Att ha ett bra hemlarm med dekaler på dörrar och fönster kan också ha en avskräckande funktion. Exempel på bra hemlarm är de från Ajax Larm som håller hög kvalitet och dessutom har snygg design så de smälter in i er bostad.
 • Har ni möjlighet sätt upp övervakningskameror så ni kan kameraövervaka er tomt eller er fastighet. Även att sätta upp skyltar och dekaler som visar att området är bevakat kan verka avskräckande. 

Oavsett hur bra ni skyddar er med lås och hemlarm med mera så kan de nyttja andra sätt att ta sig in i er bostad. Det händer att personer ringer på och utger sig för att komma från någon myndighet, elbolag med mera och försöker ta sig in på grund av detta. Om någon kommer och knackar på så bör ni vara försiktiga innan ni släpper in dem, kontrollera deras legitimation. En korrekt tjänstelegitimation har även telefonnummer så ni kan ringa och kontrollera det.

Ta hjälp av grannarna för att minska bostadsinbrotten

Grannsamverkan är väldigt bra för att förebygga inbrott med mera i ert bostadsområde. Det är ett samarbete mellan grannar och polisen. På flera ställen deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka personer som rör sig i området.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Tips på saker att tänka på innan du reser

Om du ska ut och resa och kommer vara borta från bostaden under en tid så finns det en del saker att tänka på för att förhindra att de sker något inbrott under tiden. Här är några konkreta tips:
 • Meddela dina grannar att du kommer vara bortrest och när du kommer tillbaka. Har du någon som kommer kolla till bostaden under tiden så meddela gärna grannarna om det också.
 • Ställ in timers på några lampor, radio med mera så de går ingår lite oregelbundet.
 • Be gärna posten lagra era brev under tiden ni är iväg, men be någon att hålla kolla på brevlådan också så den inte blir överfull och därmed skyltar med att ni inte är hemma. Eller skaffa en säkerhetsbrevlåda.
 • Idag är det många som lägger upp statusmeddelanden på Facebook, Instagram och andra sociala medier. Tänk bara på att om infon kommer i fel händer kan den nyttjas för att veta att ni är bortresa och därmed göra det enkelt för tjuven att välja vilken bostad den ska bryta sig in i.
 • För er som bor i villa eller radhus bör ni även tänka på att någon sköter om gräsmatta och blommor och kollar så att inte soptunnan är full. Låt gärna någon använda er parkeringsplats om ni har en sådan vid huset så ser det ut som det är någon hemma.

Att märka upp föremål och fota dessa

Om det ändå skulle ske ett bostadsinbrott och föremål försvinner så rekommenderar vi att ni innan har koll på vad ni har genom att fotografera era värdefulla saker, märka dem med MärkDNA och ha en lista över dem. Har ni gjort det så möjligheten att ni får tillbaka dem betydligt större då polisen kan använda informationen om de hittar stöldgods. Det underlättar även om det blir ett försäkringsärende och ni ska kunna visa upp vad som försvunnit. MärkDNA är en metod där man penslar på en vätska på föremålet som sedan inte går att se med blotta ögat, det krävs ett särskilt UV-ljus för att kunna se det. Efter de produkter man märkt med MärkDNA finns registrerade så underlättar det mycket för polisen att koppla samman gods som hittas med den rätte ägaren. Märkningen håller minst fem år på föremål. Korta fakta MärkDNA
 • Det kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
 • Det är spårbart.
 • Det kopplar samman föremålet med dess ägare.
 • Det gör föremål oattraktiva att sälja
 • Det avskräcker tjuven från att göra bostadsinbrott.
 • Det är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.
Märkning med DNA har använts i England i ett femtontal år och där har man sett att inbrotten i bostäder har minskat rejält i de områden där man genomfört DNA-märkningen.

Bostadsinbrott ökar vid renovering

Vi renoveringar av bostäder så är det viktigt att ni tänker på säkerheten. Ställer ni upp en byggställning runt huset så ger det möjligheter för tjuven att ta sig in på andra sätt än innan. Tänk på att kolla så att alla dörrar och fönster som blir tillgängliga via byggställningen är låsta och stängda. Det går även att göra det svårare att klättra upp på ställningen och även använda bygglarm och kameraövervakning under tiden renoveringen pågår. Vid renoveringar kan det också bli mycket mera spring i trapphus och mycket svårare att hålla koll på att inte fel personer tar sig in i byggnaden. Det är även möjligt att portkoder och nycklar som delas ut vid renoveringar kan spridas så när arbetet är klart se till så att koderna byts och se till så att alla nycklar återlämnas. Har ni möjlighet att ha flera koder för trapphuset skapa en unik kod som används av de som renoverar som ni sedan enkelt kan radera när arbetet är klart. Ofta kan man även ställa in så att accesskoderna bara fungerar under vissa tider av dygnet vilket också kan försvåra att ta sig in när man inte har rätt att göra det.
 
Något som blir vanliga och vanliga är så kallade elektroniska smarta dörrlås som man kan montera på sin entrédörr. Men ett sånt lås kan man skapa tillfällig access för tex hantverkare och andra som behöver komma in i er bostad. Men ni kan enkelt styra när och hur länge de ska kunna komma in. Ni ser även en logg på när de kommit och gått genom dörren.