BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Vad är BRÅ – Brottsförebyggande rådet

BRÅ är en myndighet under Justitiedepartementet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i vårt samhälle. De har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brotts- förebyggande arbete. En viktig uppgift för Brå är att bistå andra myndigheter och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och statistik. Exempel på statistik de tar fram är gällande bostadsinbrott

Senaste nyheterna från BRÅ

Här hittar ni de senaste nyheterna från BRÅ. Vill ni veta mera om respektive nyhet kolla in deras sida bra.se
 • Antalet anmälda brott ökade under 2023
  Publicerad 2024-01-25
 • Kraftig ökning av knivvåld sedan 2010
  Publicerad 2023-12-19
 • Politiker utsätts för påverkansförsök av systemhotande aktörer
  Publicerad 2023-12-14
 • Nära hälften av unga politiker utsätts för trakasserier, hot och våld
  Publicerad 2023-11-09
 • Tonåringar utnyttjar barn i kriminella nätverk
  Publicerad 2023-11-01
 • Polisen kan göra mer för att minska riskerna för etnisk diskriminering
  Publicerad 2023-10-26
 • Byggföretagens arbete för att motverka arbetskraftsexploatering får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Publicerad 2023-10-12
 • Ökad oro över brottsligheten i samhället
  Publicerad 2023-10-11
 • Världsledande kriminologer samlas i Stockholm
  Publicerad 2023-06-12
 • Grov fridskränkning mot barn
  Publicerad 2023-06-01
 • Fler avtjänar fängelsedom i häkte
  Publicerad 2023-05-31
 • 116 fall av dödligt våld under 2022
  Publicerad 2023-03-30
 • Mer kompetens behövs för att klara upp dödligt våld i kriminell miljö
  Publicerad 2023-03-07
 • Polisen har växt mer centralt än lokalt
  Publicerad 2023-02-16
 • Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar
  Publicerad 2023-02-08
 • Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad
  Publicerad 2023-01-24
 • Antalet anmälda brott minskade under 2022
  Publicerad 2023-01-19
 • Hatbrott påverkar afrosvenskars vardag
  Publicerad 2022-11-24
 • Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Publicerad 2022-11-03
 • Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott
  Publicerad 2022-10-27
BRÅ - Brottsförebyggande rådet