BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Vad är BRÅ – Brottsförebyggande rådet

BRÅ är en myndighet under Justitiedepartementet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i vårt samhälle. De har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brotts- förebyggande arbete. En viktig uppgift för Brå är att bistå andra myndigheter och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och statistik. Exempel på statistik de tar fram är gällande bostadsinbrott

Senaste nyheterna från BRÅ

Här hittar ni de senaste nyheterna från BRÅ. Vill ni veta mera om respektive nyhet kolla in deras sida bra.se
 • Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad
  Publicerad 2023-01-24
 • Antalet anmälda brott minskade under 2022
  Publicerad 2023-01-19
 • Hatbrott påverkar afrosvenskars vardag
  Publicerad 2022-11-24
 • Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Publicerad 2022-11-03
 • Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott
  Publicerad 2022-10-27
 • Lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 2016
  Publicerad 2022-10-11
 • Lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 2016
  Publicerad 2022-10-11
 • Kriminologiforskare från hela världen samlas på The Stockholm Criminology Symposium
  Publicerad 2022-06-14
 • Kriminologiforskare från hela världen samlas på The Stockholm Criminology Symposium
  Publicerad 2022-06-14
 • Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras
  Publicerad 2022-04-29
 • Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras
  Publicerad 2022-04-29
 • Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens
  Publicerad 2022-04-05
 • Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens
  Publicerad 2022-04-05
 • Färre fall av dödligt våld under 2021
  Publicerad 2022-03-31
 • Färre fall av dödligt våld under 2021
  Publicerad 2022-03-31
 • Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet
  Publicerad 2022-03-25
 • Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet
  Publicerad 2022-03-25
 • Ungdomsrånen har ökat i hela landet
  Publicerad 2021-12-15
 • Ungdomsrånen har ökat i hela landet
  Publicerad 2021-12-15
 • Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt
  Publicerad 2021-10-29
BRÅ - Brottsförebyggande rådet