BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Vad är BRÅ – Brottsförebyggande rådet

BRÅ är en myndighet under Justitiedepartementet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i vårt samhälle. De har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brotts- förebyggande arbete. En viktig uppgift för Brå är att bistå andra myndigheter och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och statistik. Exempel på statistik de tar fram är gällande bostadsinbrott.  

Senaste nyheterna från BRÅ

Här hittar ni de senaste nyheterna från BRÅ. Vill ni veta mera om respektive nyhet kolla in deras sida bra.se
 • Kriminologiforskare från hela världen samlas på The Stockholm Criminology Symposium
  Publicerad 2022-06-14
 • Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras
  Publicerad 2022-04-29
 • Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens
  Publicerad 2022-04-05
 • Färre fall av dödligt våld under 2021
  Publicerad 2022-03-31
 • Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet
  Publicerad 2022-03-25
 • Ungdomsrånen har ökat i hela landet
  Publicerad 2021-12-15
 • Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt
  Publicerad 2021-10-29
 • Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020
  Publicerad 2021-10-28
 • Färre uppger att de utsatts för brott
  Publicerad 2021-10-12
 • Gävles arbete mot mobbning får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Publicerad 2021-09-23
 • Stora förändringar på narkotikamarknaden
  Publicerad 2021-09-01
 • Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund
  Publicerad 2021-08-25
 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Publicerad 2021-07-05
 • Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner
  Publicerad 2021-06-21
 • Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga Europa
  Publicerad 2021-05-26
 • Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord
  Publicerad 2021-04-29
 • Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisen
  Publicerad 2021-04-29
 • Stoppade bidrag och höjd skatt hindrar terrorfinansiering
  Publicerad 2021-04-28
 • Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott
  Publicerad 2021-04-13
 • Islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former
  Publicerad 2021-03-31
BRÅ - Brottsförebyggande rådet