BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » BRÅ – Brottsförebyggande rådet

Vad är BRÅ – Brottsförebyggande rådet

BRÅ är en myndighet under Justitiedepartementet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i vårt samhälle. De har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brotts- förebyggande arbete. En viktig uppgift för Brå är att bistå andra myndigheter och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och statistik. Exempel på statistik de tar fram är gällande bostadsinbrott.  

Senaste nyheterna från BRÅ

Här hittar ni de senaste nyheterna från BRÅ. Vill ni veta mera om respektive nyhet kolla in deras sida bra.se
 • Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner
  Publicerad 2021-06-21
 • Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga Europa
  Publicerad 2021-05-26
 • Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord
  Publicerad 2021-04-29
 • Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisen
  Publicerad 2021-04-29
 • Stoppade bidrag och höjd skatt hindrar terrorfinansiering
  Publicerad 2021-04-28
 • Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott
  Publicerad 2021-04-13
 • Islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former
  Publicerad 2021-03-31
 • Fler brott har utretts och klarats upp under pandemin
  Publicerad 2021-03-26
 • Minskat antal skjutningar i Malmö visar utvärdering av Sluta skjut
  Publicerad 2021-02-17
 • Hatbrottsmotiv bakom vart femte brott
  Publicerad 2020-12-01
 • Utvärdering av Sluta skjut visar att modellen kan vara användbar i fler svenska städer
  Publicerad 2020-11-16
 • Digital pressträff om utvärderingen av Sluta skjut i Malmö
  Publicerad 2020-11-12
 • Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden
  Publicerad 2020-11-09
 • Oro för brott får elever att begränsa sin vardag
  Publicerad 2020-11-05
 • Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Publicerad 2020-10-16
 • Oro över brottsligheten ökar bland unga män
  Publicerad 2020-10-08
 • Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder
  Publicerad 2020-09-30
 • Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin
  Publicerad 2020-06-30
 • Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes
  Publicerad 2020-06-15
 • Nytt schema ger fler poliser på kvällen
  Publicerad 2020-05-28
BRÅ - Brottsförebyggande rådet