Egenberedskap – Vad menas med det?

Vad menas med egenberedskap?

Med egenberedskap menar man helt enkelt att man har en egen beredskap mot saker och händelser som kan inträffa som påverkar den egna vardagen. Till exempel större samhällskriser så som långvariga elavbrott, pandemier, översvämningar med mera.

Vad är skillnaden på egenberedskap och hemberedskap?

Skillnaden mellan egenberedskap och hemberedskap är att man ofta med egenberedskap tänker lite större. I hemberedskap är det ofta man tänker på prylar, mat och så vidare som man bör ha hemma för att klara en kris. Men egenberedskap tar man även med den kunskap som krävs för att kunna klara en kris på bästa sätt. Det kan vara allt från att kunna göra upp en eld ute om det krävs till att veta hur man renar vatten vid behov.

Vad ska man tänka på för sin egenberedskap?

Precis som för all beredskap så är det viktigt att man har planerat för hur man ska klara olika situationer som kan uppstå. Först och främst så kan man utgå från grundbehoven man har vilket ofta summeras i dessa fyra viktiga punkter.

Men viktigast av allt är ändå kunskap om hur man ska agera om en kris eller ytterst krig uppstår. Kunskap får man som alltid genom olika vägar där kurser och utbildningar och praktisk erfarenhet väger tungt. Det finns även massor av bra böcker som ger en bra kunskap.

Scenarior för sin egen beredskap

När man planerar för sin egenberedskap så kan det underlätta att tänka på vad som kan inträffa där man bor och hur man ska agera. En hjälp på traven med detta kan vara att använda så kallade scenarion och sedan planera hur du skulle agera utifrån dem. MSB har tagit fram en utbildning “Rädd eller beredd” där det bland annat finns förslag på olika scenarior som kan inträffa.

Ett tips är också att ni kollar med er kommun om de har några speciella risker för händelser som kan inträffa just där ni bor. Bor ni till exempel nära en kemisk fabrik kanske det kan bli utsläpp från det som påverkar ert vatten. Eller om det finns stora vattendammar på grund av ett vattenkraftverk, vad skulle hända om det går sönder? Det är bra att man använder realistiska scenarior för sitt närområde när man planerar, annars kanske man inte lägger krutet på rätt saker.

egenberedskap

Populära produkter för egenberedskap