Elavbrott / Strömavbrott – hur förbereder man sig

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Elavbrott / Strömavbrott – hur förbereder man sig

Vad är elavbrott / strömavbrott

När man säger att det är elavbrott (strömavbrott) så menar man att den ordinarie strömförsörjningen inte fungerar som det ska. Enkelt förklarat så fungerar inte belysningen hemma eller andra prylar som drivs av elnätet. Detta kan i sin tur medföra att även telefoni, internet, VVS (värme, ventilation och sanitet) samt det rinnande dricksvattnet ur kranen slutar att fungera.Vårt elsystem i Sverige är generellt driftsäkert men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extrema väder.

Stora strömavbrott i sverige

Det har inträffat flera omfattande strömavbrott i Sverige under åren. Ett exempel är när stormen Gudrun drog in över Sydsverige år 2005 och 730 000 abonnenter blev utan el. Efter 20 dygn var fortfarande 12 000 kunder utan ström och för vissa varade avbrottet upp till 45 dagar!  Ett annat exempel är stormen Alfrida 2019 som gjorde tiotusentals abonnenter strömlösa.Även om omfattande elavbrott sällan sker så är det viktigt att ni för er krisberedskap och prepping är förberedda för att hantera detta.

Vad kan orsaka elavbrott

Det finns många olika anledningar till varför det kan bli elavbrott, men de allra flesta orsakas av extrema väder så som snöoväder, stormar eller åska och blixtnedslag.Men det kan även bli strömavbrott på grund av tekniska fel i tex ett ställverk. Om elnätet blir överbelastat exempelvis när det är riktigt kallt ute kan säkringar lösa ut i nätstationer. Ibland kan det även ske något som kallas effektbrist. Det är helt enkelt så att elen inte räcker till pga att elförbrukningen är för hög. Svenska kraftnät kan beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare om en situation med effektbrist har uppstått. Vid extrema fall kan stora delar av det svenska elsystemet behöva kopplas ner. Det kallas manuell frånkoppling (MFK) och är en sista utväg då effektbrist hotar.Andra orsaker som kan orsaka omfattade elavbrott kan vara terrorism, sabotage och vandalism och liknande.

Finns det reservkraft för viktiga samhällsfunktioner

Viktiga samhällsfunktioner har ofta någon typ av reservkraft att tillgå, till exempel Polisen, SOS Alarm, Sjukhus mfl.Även de som driftar radio- och TV-sändningar (tex för SR P4 Beredskapskanalen) har reservkraft till sina sändare liksom vissa större nyhetsredaktioner. Detta för att vi fortsatt ska kunna få viktigt information även under större elavbrott.Om elbrist uppstår finns det risk för att elförsörjningen går nerr i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan Svenska kraftnät beordra att delar av elnätet helt enkelt kopplas bort. Tack vare något som kallas Styrel kan elen då styras till de ställen där den behövs mest för att upprätthålla våra viktiga samhällsfunktioner.De elanvändare som prioriteras på lokal och regional nivå har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer. På grund av denna styrning skulle det kunna bli så att vissa av dina grannar har kvar sin el men inte du. Det kan i så fall bero på att deras boende ärr inkopplat på samma ledning som den samhällsviktiga funktionen som prioriterats.

Hur kan man förbereda sig för elavbrott / strömavbrott hemma

När det blir ett mera omfattande strömavbrott så är det som sagt inte bara belysningen hemma som påverkas utan ofta även värme, vatten och all data och telefoni. Så därför är det bra att ni är förbereda och har planerat hur ni ska agera i en sådan situation.Om det helt plötsligt skulle bli elavbrott hemma så kan det vara så enkelt som att någon säkring gått eller jordfelsbrytare. Så kolla detta först. Ni kan även kolla ut om ni har några grannar ni ser hemifrån ifall de verkar ha el eller inte. Skulle inte de heller ha el så kontakta då den elleverantör ni har för att få information om läget.Är det ett större elavbrott så kommer kommunen, räddningstjänsten med flera gå ut med information så slå på er vevradio på kanalen SR P4 (beredskapskanalen) så är ni säkra på att få viktig information.Andra saker att tänka på hittar ni i vår artikel med information om krisberedskap / hemberedskap så läs mera där. Elavbrott / Strömavbrott - hur förbereder man sig