Fohm – Folkhälsomyndigheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Fohm – Folkhälsomyndigheten

Vad är Fohm (ibland kallad FHM) Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm /FHM) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund och myndigheten har ca 600 anställda. Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering. Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Myndighetens prioriterade målgrupper är – riksdag och regering – statliga myndigheter – regioner och landsting – kommuner – länsstyrelser – intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens uppgift vid pandemin Covid-19 / Corona

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen av Covid-19/Corona. De utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. De arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället.

Senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten

Här ser ni de senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten gällande smittskydd och sjukdomar. Vill ni läsa mer om respektive ämne kolla in deras webbsida.
 • Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige
  Publicerad 2022-06-23
 • Pandemin har påverkat både antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen
  Publicerad 2022-06-21
 • Nya scenarier tyder på att spridningen av covid-19 kan öka
  Publicerad 2022-06-20
 • Liten ökning av antalet bekräftade covid-19-fall i Sverige
  Publicerad 2022-06-17
 • Antalet bekräftade covid-19-fall fortsätter att minska i Sverige
  Publicerad 2022-06-03
 • Fjärde vaccindos mot covid-19 förstärker skyddet mot allvarlig sjukdom och död
  Publicerad 2022-06-02
 • Ytterligare ett fall av apkoppor i Sverige
  Publicerad 2022-05-25
 • Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19
  Publicerad 2022-05-24
 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter på nationell nivå
  Publicerad 2022-05-20
 • Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige
  Publicerad 2022-05-19
 • De bekräftade fallen av covid-19 fortsätter att minska på nationell nivå
  Publicerad 2022-05-13
 • Misstänkta fall av hepatit med okänd orsak rapporterade i Sverige
  Publicerad 2022-05-10
 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall har saktat ner nationellt
  Publicerad 2022-05-05
 • Uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika
  Publicerad 2022-05-02
 • Fortsatt planering för smittskyddsåtgärder mot covid-19
  Publicerad 2022-05-02
 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter
  Publicerad 2022-04-28
 • Stor ökning av antikroppar mot covid-19 hos barn och unga
  Publicerad 2022-04-28
 • Internationella vaccinationsveckan med fokus på ett långt liv för alla
  Publicerad 2022-04-25
 • Antalet fall av bekräftad av covid-19 fortsätter minska
  Publicerad 2022-04-22
 • Nytt scenario visar på möjlig ökning av covid-19 under våren
  Publicerad 2022-04-21
Fohm - Folkhälsomyndigheten