Fohm – Folkhälsomyndigheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Fohm – Folkhälsomyndigheten

Vad är Fohm (ibland kallad FHM) Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm /FHM) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund och myndigheten har ca 600 anställda. Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering. Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Myndighetens prioriterade målgrupper är – riksdag och regering – statliga myndigheter – regioner och landsting – kommuner – länsstyrelser – intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens uppgift vid pandemin Covid-19 / Corona

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen av Covid-19/Corona. De utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. De arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället.

Senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten

Här ser ni de senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten gällande smittskydd och sjukdomar. Vill ni läsa mer om respektive ämne kolla in deras webbsida.
 • Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19
  Publicerad 2022-01-13
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 13 januari
  Publicerad 2022-01-13
 • Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader
  Publicerad 2022-01-12
 • Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19
  Publicerad 2022-01-10
 • Inför skolstarten
  Publicerad 2022-01-07
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 5 januari
  Publicerad 2022-01-05
 • Fortsatt ökad smittspridning
  Publicerad 2021-12-29
 • Nya föreskrifter om resor från 28 december
  Publicerad 2021-12-23
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 22 december
  Publicerad 2021-12-22
 • Barn inom särskilda grupper 5–11 år rekommenderas vaccin mot covid-19
  Publicerad 2021-12-21
 • Ny studie: Ovanligt med resistens mot viktig antibiotika hos campylobacter
  Publicerad 2021-12-21
 • Hög andel med antikroppar mot SARS-CoV-2 bland personer födda 1944
  Publicerad 2021-12-17
 • Skärpta krav vid inresa till Sverige
  Publicerad 2021-12-16
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 16 december
  Publicerad 2021-12-16
 • Säsongens influensaepidemi igång – hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig
  Publicerad 2021-12-10
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 9 december
  Publicerad 2021-12-09
 • Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19
  Publicerad 2021-12-07
 • Spridningen av vinterkräksjuka är igång
  Publicerad 2021-12-06
 • Förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning
  Publicerad 2021-12-02
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 2 december
  Publicerad 2021-12-02
Fohm - Folkhälsomyndigheten