Fohm – Folkhälsomyndigheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Fohm – Folkhälsomyndigheten

Vad är Fohm (ibland kallad FHM) Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm /FHM) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund och myndigheten har ca 600 anställda. Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering. Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Myndighetens prioriterade målgrupper är – riksdag och regering – statliga myndigheter – regioner och landsting – kommuner – länsstyrelser – intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens uppgift vid pandemin Covid-19 / Corona

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen av Covid-19/Corona. De utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. De arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället.

Senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten

Här ser ni de senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten gällande smittskydd och sjukdomar. Vill ni läsa mer om respektive ämne kolla in deras webbsida.
 • AstraZenecas vaccin rekommenderas för alla över 18 år
  Publicerad 2021-03-04
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 4 mars 2021
  Publicerad 2021-03-04
 • Risk för tredje våg av covid-19 enligt nya scenarier
  Publicerad 2021-03-02
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 2 mars 2021
  Publicerad 2021-03-02
 • Studie för att mäta antikroppar mot covid-19-viruset bland äldre
  Publicerad 2021-02-26
 • Uppdaterad vägledning om antikroppstestning vid covid-19
  Publicerad 2021-02-25
 • Skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta
  Publicerad 2021-02-25
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 25 februari 2021
  Publicerad 2021-02-25
 • Fler åtgärder för att minska smittspridningen
  Publicerad 2021-02-24
 • Samtliga godkända vacciner mot covid-19 skyddar mot sjukdom
  Publicerad 2021-02-23
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 23 februari 2021
  Publicerad 2021-02-23
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 18 februari 2021
  Publicerad 2021-02-18
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 16 februari 2021
  Publicerad 2021-02-16
 • Vaccination mot covid-19: ”Skydda dig själv och andra”
  Publicerad 2021-02-11
 • Covid-19 vanligast bland yrkesgrupper inom vård och omsorg
  Publicerad 2021-02-11
 • Uppdaterad genomgång av forskning om psykisk hälsa under pandemin
  Publicerad 2021-02-11
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 11 februari 2021
  Publicerad 2021-02-11
 • Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands
  Publicerad 2021-02-09
 • Tre fjärdedelar av boende på Säbo har fått minst en dos
  Publicerad 2021-02-09
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 9 februari 2021
  Publicerad 2021-02-09
Fohm - Folkhälsomyndigheten