Fohm – Folkhälsomyndigheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Fohm – Folkhälsomyndigheten

Vad är Fohm (ibland kallad FHM) Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm /FHM) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund och myndigheten har ca 600 anställda. Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering. Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Myndighetens prioriterade målgrupper är – riksdag och regering – statliga myndigheter – regioner och landsting – kommuner – länsstyrelser – intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens uppgift vid pandemin Covid-19 / Corona

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen av Covid-19/Corona. De utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. De arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället.

Senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten

Här ser ni de senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten gällande smittskydd och sjukdomar. Vill ni läsa mer om respektive ämne kolla in deras webbsida.
 • Nu får Folkhälsomyndigheten större ansvar för statistik
  Publicerad 2021-06-18
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 17 juni 2021
  Publicerad 2021-06-17
 • Försenad statistik om covid-19
  Publicerad 2021-06-16
 • Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september
  Publicerad 2021-06-16
 • Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst
  Publicerad 2021-06-15
 • Antalet fall av covid-19 fortsätter nedåt
  Publicerad 2021-06-15
 • Publik i sektioner kan göra större evenemang möjliga enligt förslag
  Publicerad 2021-06-14
 • Över hälften av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19
  Publicerad 2021-06-14
 • Databasen SmiNet tillfälligt stängd
  Publicerad 2021-06-14
 • Låga nivåer av antikroppar innan vaccination bland personer födda 1944
  Publicerad 2021-06-14
 • Ökad förekomst av deltavarianten föranleder smittskyddsåtgärder
  Publicerad 2021-06-10
 • Vaccinationstäckningen ökar bland utrikesfödda
  Publicerad 2021-06-10
 • Podd i åtta avsnitt om vaccination mot covid-19
  Publicerad 2021-06-10
 • Utebliven säsong för influensa och vinterkräksjuka
  Publicerad 2021-06-10
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 10 juni 2021
  Publicerad 2021-06-10
 • Välbehandlad hiv ökar inte risken för allvarlig covid-19
  Publicerad 2021-06-09
 • Nedgången av covid-19-fall fortsätter
  Publicerad 2021-06-08
 • Fortsatt nedgång av covid-19-fall
  Publicerad 2021-06-03
 • Bra deltagande i svenska HALT 2020 – trots pandemin
  Publicerad 2021-06-03
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 3 juni 2021
  Publicerad 2021-06-03
Fohm - Folkhälsomyndigheten