Fohm – Folkhälsomyndigheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Fohm – Folkhälsomyndigheten

Vad är Fohm (ibland kallad FHM) Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm /FHM) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund och myndigheten har ca 600 anställda. Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering. Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Myndighetens prioriterade målgrupper är – riksdag och regering – statliga myndigheter – regioner och landsting – kommuner – länsstyrelser – intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens uppgift vid pandemin Covid-19 / Corona

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen av Covid-19/Corona. De utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. De arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället.

Senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten

Här ser ni de senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten gällande smittskydd och sjukdomar. Vill ni läsa mer om respektive ämne kolla in deras webbsida.
 • Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort
  Publicerad 2022-09-30
 • De bekräftade fallen av covid-19 ökar något på nationell nivå
  Publicerad 2022-09-16
 • Bekräftade fall av covid-19 kvar på samma nivå
  Publicerad 2022-09-08
 • Fortsatt nedgång av bekräftade fall av covid-19
  Publicerad 2022-09-01
 • Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19
  Publicerad 2022-08-26
 • Liten minskning av antal bekräftade fall av covid-19
  Publicerad 2022-08-25
 • Vaccin mot apkoppor kan ges till fler
  Publicerad 2022-08-25
 • Covid-19 kan komma att öka i början av hösten
  Publicerad 2022-08-22
 • Undersökning mäter förekomst och antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 i befolkningen
  Publicerad 2022-08-22
 • Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige i stort sett oförändrat
  Publicerad 2022-08-18
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida
  Publicerad 2022-08-18
 • Inför hösten: Vaccinera dig mot covid-19 och stanna hemma när du är sjuk
  Publicerad 2022-08-15
 • Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i landet
  Publicerad 2022-08-11
 • Smittspridningen av covid-19 oförändrad i de flesta regioner
  Publicerad 2022-08-04
 • Fortsatt ökning av antalet fall av covid-19 i de flesta regioner
  Publicerad 2022-07-28
 • Världshepatitdagen uppmärksammar tyst hot mot folkhälsan
  Publicerad 2022-07-28
 • WHO: Utbrottet av apkoppor kräver samordnade insatser internationellt
  Publicerad 2022-07-23
 • Antalet fall av covid-19 fortsätter öka
  Publicerad 2022-07-21
 • Sammanställning av vintersjukdomar klar
  Publicerad 2022-07-20
 • Begränsat antal vaccindoser mot apkoppor till exponerade personer
  Publicerad 2022-07-19
Fohm - Folkhälsomyndigheten