Fohm – Folkhälsomyndigheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Fohm – Folkhälsomyndigheten

Vad är Fohm (ibland kallad FHM) Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm /FHM) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund och myndigheten har ca 600 anställda. Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering. Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Myndighetens prioriterade målgrupper är – riksdag och regering – statliga myndigheter – regioner och landsting – kommuner – länsstyrelser – intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens uppgift vid pandemin Covid-19 / Corona

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen av Covid-19/Corona. De utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. De arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället.

Senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten

Här ser ni de senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten gällande smittskydd och sjukdomar. Vill ni läsa mer om respektive ämne kolla in deras webbsida.
 • Barn 12 till 15 år kan få vaccination mot covid-19 från oktober
  Publicerad 2021-09-20
 • Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september
  Publicerad 2021-09-16
 • Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år
  Publicerad 2021-09-16
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 16 september
  Publicerad 2021-09-16
 • Vaccination av vård- och omsorgspersonal viktigt för patientsäkerheten
  Publicerad 2021-09-15
 • Många barn med luftvägsinfektioner men liten andel har covid-19
  Publicerad 2021-09-09
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 9 september
  Publicerad 2021-09-09
 • Många restriktioner tas bort den 29 september
  Publicerad 2021-09-07
 • Viktigt att vaccinationstäckningen fortsätter öka bland personal i skola, vård och omsorg
  Publicerad 2021-09-02
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 2 september
  Publicerad 2021-09-02
 • Förlängd rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse
  Publicerad 2021-08-31
 • Få vaccinerade blir allvarligt sjuka i covid-19
  Publicerad 2021-08-26
 • Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist
  Publicerad 2021-08-26
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 26 augusti 2021
  Publicerad 2021-08-26
 • Minskad antibiotikaförsäljning och rapporterad antibiotikaresistens under pandemin 2020
  Publicerad 2021-08-25
 • Ökning av sjukdomsfall med campylobacterinfektion
  Publicerad 2021-08-23
 • Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst
  Publicerad 2021-08-23
 • Stort intresse för vaccination bland unga
  Publicerad 2021-08-19
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 19 augusti 2021
  Publicerad 2021-08-19
 • Färre äldre oroliga för att söka vård
  Publicerad 2021-08-17
Fohm - Folkhälsomyndigheten