Fohm – Folkhälsomyndigheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Fohm – Folkhälsomyndigheten

Vad är Fohm (ibland kallad FHM) Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm /FHM) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Deras uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund och myndigheten har ca 600 anställda.Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering.Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen.Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa.Myndighetens prioriterade målgrupper är – riksdag och regering – statliga myndigheter – regioner och landsting – kommuner – länsstyrelser – intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens uppgift vid pandemin Covid-19 / Corona

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen av Covid-19/Corona. De utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. De arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället.

Senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten

Här ser ni de senaste nyheterna från Folkhälsomyndigheten gällande smittskydd och sjukdomar. Vill ni läsa mer om respektive ämne kolla in deras webbsida.
 • Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022
  Publicerad 2023-03-23
 • Krav på smittspårning för covid-19 upphör
  Publicerad 2023-03-15
 • IVA-vård på grund av covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet
  Publicerad 2023-02-24
 • Särskilda krav för inresande från Kina tas bort
  Publicerad 2023-02-16
 • Fler erbjuds vaccin mot mpox
  Publicerad 2023-02-16
 • Rekommendation om testning för covid-19 för vårdpersonal tas bort
  Publicerad 2023-02-10
 • Ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 till hösten för personer 50-64 år
  Publicerad 2023-02-07
 • Försäljningen av antibiotika ökade under 2022
  Publicerad 2023-02-01
 • Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att minska
  Publicerad 2023-01-27
 • Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina
  Publicerad 2023-01-25
 • Minskad spridning av luftvägssjukdomar
  Publicerad 2023-01-20
 • Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande
  Publicerad 2023-01-12
 • Det epidemiologiska läget i Kina bedöms inte påverka läget i Sverige väsentligt
  Publicerad 2023-01-12
 • Pilotstudie visar hur tillgång till viktiga antibiotika kan säkras i Sverige
  Publicerad 2023-01-09
 • Kriterier fastställda för intyg om negativt covid-19-test vid inresa från Kina
  Publicerad 2023-01-05
 • Spridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortsatt stor i Sverige
  Publicerad 2023-01-05
 • Hemställan om förberedelse för att införa krav på negativt covid-19-test för inresande till Sverige från Kina
  Publicerad 2023-01-03
 • Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus
  Publicerad 2022-12-29
 • Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer
  Publicerad 2022-12-22
 • Spridningen av covid-19-, influensa- och RS-virus fortsätter
  Publicerad 2022-12-22
Fohm - Folkhälsomyndigheten