Hesa Fredrik – Utomhussignal

Vad är Hesa Fredrik?

Hesa Fredrik används vid så kallat Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Det är ett varningssystem som talar om för oss att det är fara för liv och hälsa. Hesa Fredrik finns som ljudsignal på sammanlagt cirka 4 500 hustak runt om i Sverige. Det är inte alltid ljudsignalerna från tyfonerna används, utan ibland kommer informationen enbart via radio (SR P4 beredskapskanalen) och TV. Det är dessa sätt att sprida informationen som ska användas i första hand.

Varför kallas VMA signalen Hesa Fredrik?

Hesa Fredrik larmet testades för första gången 1931 och även om dess officiella namn är VMA fick den ganska snart sitt mera kända namn. Oscar Fredrik Rydqvist som föddes i Sundsvall 1893 och sedan var krönikör på Dagens Nyheter tyckte att den nya larmsignalen lät lika hes som han själv och uttrycket spred sig sedan snabbt.

Hur ofta testas Hesa Fredrik?

Utomhussignalerna för Hesa Fredrik testas en gång per kvartal. De körs alltid första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Vilka olika larmsignaler finns det?

Signalen för Beredskapslarm

Tyfonen ljuder under 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder, upprepas under 5 minuter.

Beredskapslarm används om vår regering vill meddela att det råder omedelbar krigsfara eller att Sverige är i krig.

Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på din radio på SR P4 via din vevradio eller motsvarande för att få mer information. Var förberedd på att kunna lämna bostaden med kort varsel. Ta med det allra viktigaste, varma kläder, något att dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du genast ta dig till den plats du har fått besked om.

Signalen för Flyglarm

Tyfonen signalerar med korta stötar under 1 minut.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten.

Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare.

Signalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Tyfonen ljuder under 7 sekunder – uppehåll 14 sekunder, upprepas 6 gånger.

VMA används för att varna vid händelser som gasutsläpp, bränder med explosionsrisk och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Du nås av VMA via vanlig FM-radio och tv, men vid allvarliga händelser kan VMA också sändas ut via utomhusvarningssystemet, även kallat ”Hesa Fredrik”.

Om du hör VMA-signalen någon annan tid ska du omedelbart gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på SR P4. Du kan också få mer information via webben på Krisinformation.se eller genom att ringa 113 13.

Faran över

Tyfonen har en ihållande signal i 30 sekunder.

Signalen betyder att faran är över. Det innebär att du inte längre behöver hålla dig inomhus med stängda fönster, dörrar och ventilation. Om du befinner dig i ett skyddsrum eller skyddande utrymme kan du lämna det.

Hur låter Hesa Fredrik?

Här är en film från krisinformation.se där man kan lära sig skillnaden på de olika larmsignalerna som kan höras via Hesa Fredrik tyfonerna.

Hörde du Hesa Fredrik?

I samband med testen av Hesa Fredrik har krisinformation.se vid några tillfällen frågat allmänheten i sociala medier om de hörde signalen. Man kan då svara ”ja” eller ”nej” och markera på en karta var man befann sig när man hörde tyfonen.