Hushållsberedskap – vad menas med det?

Vad menas med hushållsberedskap?

Med hushållsberedskap menar man den beredskap man har hemma i sitt hushåll för att klara ev en oförutsedd händelse, till exempel en krissituation.

Vad är det för skillnad på hushållsberedskap och prepping?

Idag används ordet prepping frekvent för när man förbereder sig för en kris eller andra oförutsedda händelser. Men med prepping menar man även ofta en mera extrem förberedelse där man kanske kan klara sig månader och även kanske flyr ut i skogen och söker skydd. När man pratar om hushållsberedskap menar men ofta den egna beredskapen hemma, att klara sig några dagar eller en vecka hemma i sin bostad utan att söka hjälp av andra. Det är nog den typ av beredskap som passar och fungerar för de allra flesta hushåll.

Är hushållsberedskap samma sak som hemberedskap?

Hushållsberedskap och hemberedskap är ord som används för samma betydelse, det vill säga man har en beredskap i sitt hem och hushåll för att klara ev en störning i samhället.

Vad bör man tänka på för sin hushållsberedskap?

Som för all förberedelse för kris (krisberedskap) så är det några saker som är viktigare att planera och förbereda sig för.

Man brukar normalt säga att dessa fyra områden är viktigast att skapa sig en beredskap för:

Vilka olika typ av kriser eller andra oväntade händelser kan ske?

Om en kris uppstår (en kris är per definition något oväntat som skapar ett avbrott) fungerar inte samhället som vi normalt är vana vid. Några exempel på som kan skapa en kris och som vi måste skapa en hushållsberedskap för kan exempelvis vara:

Förutom att förbereda sitt hushåll för olika krissituationer så rekommenderar vi även att ni ser över er säkerhet hemma för till exempel inbrott och liknande. För det är när man både klarar av en kris och kan skydda sin bostad mot andra angrepp som man skapar en trygghet.

Exempel på produkter för hushållsberedskap