ICE – Nödnummer till närstående

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » ICE – Nödnummer till närstående

Vad är ICE (In Case of Emergency)

ICE står för engelskans In Case of Emergency och betyder i händelse av nödsituation (ICE används även internationellt).Ibland kan sjukvårdspersonal snabbt behöva komma i kontakt med dina närstående. Det kan till exempel vara om du skulle råka ut för en olycka eller bli hastigt sjuk med mera. Spara därför telefonnummer till närstående i mobilen och döp kontakterna till ICE så kan sjukvårdspersonalen komma åt dina nödnummer och kontakta dina anhöriga.

Hur lägger man till en ICE nödnummer kontakt

Det kan variera lite mellan olika mobiltelefoner och fabrikat men generellt gäller följande:
1. Klicka för att lägga till en ny kontakt. Eller skriv in i en kontakt som du redan har inlagd.2. Skriv ICE och gör sedan ett mellanslag. Skriv därefter vilken relation du har till personen. Skriv gärna på engelska för att det ska fungera även om du är utomlands. Gör ett mellanslag och skriv sedan namnet på personen.(Skriv gärna ICETEXT i stället för ICE om din kontakt är döv eller har nedsatt hörsel.)3. Som telefonnummer skriver du in +46 och sedan numret (utan den första nollan).4. Spara kontakten i mobiltelefonen.5. Om du vill lägga till fler personer kan du kalla dem ICE1, ICE2 och så vidare.Många nya telefoner har en funktion där man kan lägga till att en befintlig kontakt man redan har i sin telefon ska vara ett ICE nummer.Den eller de som ni har lagt till som kontakter är det bra om ni frågar om det är okej att ni har gjort det. Informera i så fall också personer om ni har sjukdomar, allergier, mediciner eller något annat som kan vara bra för sjukvårdspersonal att veta. Informera även om ni vill att de tar kontakt med andra om något hänt. Till exempel andra anhöriga, skolor, dagis, jobb och liknande.

Komma åt ICE kontakter när telefonen är låst

De flesta mobiltelfoner har knapplås eller låst skärm men ofta kan man komma åt ICE kontakterna även i detta läge. Kolla gärna hur det fungerar för just er telefonmodell. Det finns även speciella appar för detta som man kan ladda ner.Att vara förberedd även för akuta situationer är en del av er krisberedskap och prepping.ICE - Nödnummer till närstående