Krisberedskapsveckan – informationskampanj om kris och krig

Vad är Krisberedskapsveckan?

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Första året denna kampanj kördes var 2017.

När sker Krisberedskapsveckan?

Från starten har Krisberedskapsveckan körts under en vecka i Maj månad. Men från och med 2021 kommer den köras på hösten i stället, under vecka 39. Anledningen till att kampanjveckan flyttas är bland annat att många kommuner och frivilligorganisationer önskat att den ska flyttas till hösten i stället. Anledningen är bland annat att de anser att hösten då det är mörkare lämpar sig bättre för att prata om kriser och beredskap. Med anledning av detta och att september internationellt är en beredskapsmånad har MSB beslutat att vecka 39 blir en fast vecka för Krisberedskapsveckan från och med år 2021.

Vem ansvarar för krisberedskapsveckan?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är den myndighet som sammanhåller krisberedskapveckan varje år. Kommunerna är huvudaktörer och samarbetar med andra aktörer för att nå ut så brett som möjligt, exempelvis frivilliga försvarsorganisationer, det lokala näringslivet, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och länet.

Vilka teman har det varit på kampanjveckorna?

Sedan starten 2017 har det varit lite olika fokusområden på årets beredskapsvecka. Krisberedskapsveckan genomfördes första gången år 2017 och ägde rum under vecka 19, 8–14 maj. Syftet var att öka privatpersoners beredskap inför samhällskriser samt att utveckla kommunernas riskkommunikation.

Under 2018 skickades även den välkända broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till 4,8 miljoner hushåll. Syftet med informationskampanjen var att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Fokuset i broschyren ligger på hur vi kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt, dvs vår egna krisberedskap och prepping. I broschyren finns det bland annat checklistor på vad man bör ha för sin hemberedskap, till exempel vevradio.

Vilket är temat för 2021?

Eftersom Sverige i år firar 100 år av demokrati är det just detta som kommer vara fokus under 2021. Men självklart kommer Krisberedskapsveckan 2021 fortsätta att signalera sitt huvudbudskap som är ”att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot, vad var och en kan göra för att hantera en besvärlig vardag i kris och ta ansvar för oss själva och varandra vid olika slags händelser”.

Krisberedskapsveckan - informationskampanj om kris och krig