Krisinformation.se

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Krisinformation.se

Vad är Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbsida där man hittar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där hittar man samlad information och all information är bekräftat av de ansvariga myndigheterna eller andra aktörer så som frivilligorganisationer (tex Frivilliga Försvarsorganisationer), elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för oss alla att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids via olika social kanaler eller liknande. Tänk på att desinformation är något som används för att skapa önskade negativa effekter från bland annat andra statsaktörer med mera. Att ha information om omvärldsläget är något man bör ha för sin krisberedskap och prepping så man vet vad som händer och sker och kan agera efter det.VMA (viktigt meddelande till allmänheten) är också något som man kan hitta på krisinformation,se.

MSB´s roll för sidan

Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) men webbplatsen är till för alla myndigheter i Sverige. MSB har som uppgift att ansvara för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ett av MSB:s uppdrag är att samordna samhällets gemensamma krishanteringsarbete. I det uppdraget ingår att samordna de olika aktörernas kommunikation och samlade information till allmänheten, bland annat via webbsida Krisinformation.se.

Var hittar man krisinformation.se

På webbsidan finns det artiklar och reportage om den svenska krisberedskapen och hur det systemet fungerar. Det finns även tips och råd med mera samt information om nuläget i samhället.De finns även på Facebook, Instagram samt på Twitter och de har även en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på krisinformation.se men det går även välja vilket eller vilka län du vill följa.

Senaste nyheterna från Krisinformation.se

Här ser ni de senaste nyheterna som de lagt upp på sin sida. Vill ni ha mera information om någon av dem kolla in krisinformation.se så hittar ni mera information.
 • Klimatsymposium i Norrköping i maj – registreringen öppen
  Publicerad 2024-02-19
 • Varning för höga flöden i Motala ström
  Publicerad 2024-02-16
 • Varning för översvämning i Svartån
  Publicerad 2024-02-15
 • MSB har identifierat 26 områden med betydande risk för översvämning
  Publicerad 2024-02-15
 • Nytt forskningsprojekt undersöker effekter av syresättning av Östersjöns bottenvatten vid vindkraftsparker
  Publicerad 2024-02-15
 • Stor utbredning av havsis
  Publicerad 2024-02-14
 • Nytt befolkningsskyddsråd omhändertar civilbefolkningens behov
  Publicerad 2024-02-13
 • Viktigt meddelande till allmänheten i Liseberg
  Publicerad 2024-02-12
 • MSB live den 15 februari om hur du preppar med liten budget
  Publicerad 2024-02-12
 • SMHI varnar för ishalka längs med västkusten
  Publicerad 2024-02-11
 • Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven
  Publicerad 2024-02-09
 • Varning för översvämning i Almaån
  Publicerad 2024-02-09
 • Ny satellit för övervakning av hav och atmosfär
  Publicerad 2024-02-09
 • Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven
  Publicerad 2024-02-09
 • Undersökning om allmänhetens reaktioner efter skarpa krigsuttalanden
  Publicerad 2024-02-08
 • Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne
  Publicerad 2024-02-08
 • SMHI rekryterar professor i oceanografi
  Publicerad 2024-02-07
 • Aerosoler påverkar det regionala klimatet
  Publicerad 2024-02-07
 • Lär dig om stabsarbete med MSB:s nya webbkurs Stabsarbete – en introduktion.
  Publicerad 2024-02-06
 • Orange varning för vind och snö
  Publicerad 2024-02-02
Krisinformation.se