Krisinformation.se

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Krisinformation.se

Vad är Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbsida där man hittar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där hittar man samlad information och all information är bekräftat av de ansvariga myndigheterna eller andra aktörer så som frivilligorganisationer (tex Frivilliga Försvarsorganisationer), elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer. Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för oss alla att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids via olika social kanaler eller liknande. Tänk på att desinformation är något som används för att skapa önskade negativa effekter från bland annat andra statsaktörer med mera. Att ha information om omvärldsläget är något man bör ha för sin krisberedskap och prepping så man vet vad som händer och sker och kan agera efter det. VMA (viktigt meddelande till allmänheten) är också något som man kan hitta på krisinformation,se.

MSB´s roll för sidan

Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) men webbplatsen är till för alla myndigheter i Sverige. MSB har som uppgift att ansvara för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ett av MSB:s uppdrag är att samordna samhällets gemensamma krishanteringsarbete. I det uppdraget ingår att samordna de olika aktörernas kommunikation och samlade information till allmänheten, bland annat via webbsida Krisinformation.se.

Var hittar man krisinformation.se

På webbsidan finns det artiklar och reportage om den svenska krisberedskapen och hur det systemet fungerar. Det finns även tips och råd med mera samt information om nuläget i samhället. De finns även på Facebook, Instagram samt på Twitter och de har även en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på krisinformation.se men det går även välja vilket eller vilka län du vill följa.

Senaste nyheterna från Krisinformation.se

Här ser ni de senaste nyheterna som de lagt upp på sin sida. Vill ni ha mera information om någon av dem kolla in krisinformation.se så hittar ni mera information.
 • AstraZenecas vaccin rekommenderas nu även till äldre
  Publicerad 2021-03-04
 • AstraZenecas vaccin rekommenderas för alla över 18 år
  Publicerad 2021-03-04
 • Uppstart för SMHI-kurser om klimatarbete i västra, östra och södra Afrika
  Publicerad 2021-03-04
 • Möjlighet till samskapande när SMHI följer upp kvalitet och nytta med skogstjänster
  Publicerad 2021-03-04
 • Därför behöver vi klimatanpassa – ny kortfilm förklarar
  Publicerad 2021-03-04
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 4 mars 2021
  Publicerad 2021-03-04
 • Viktigt meddelande till allmänheten i Örkelljunga kommun, Skåne län
  Publicerad 2021-03-03
 • Risk för tredje våg av covid-19 enligt nya scenarier
  Publicerad 2021-03-02
 • MSB om civilt försvar-utredning
  Publicerad 2021-03-02
 • Februari 2021 - Långvarig kyla men rekordvärme på slutet
  Publicerad 2021-03-02
 • Vintern 2021 - Mycket mild inledning
  Publicerad 2021-03-02
 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 2 mars 2021
  Publicerad 2021-03-02
 • Högt utvecklingstryck i MSB:s budgetunderlag 2022-2024
  Publicerad 2021-03-01
 • Varning för mycket svaga isar i Uppsala län och Stockholms län
  Publicerad 2021-02-27
 • SMHI varnar för storm i norra Lapplandsfjällen
  Publicerad 2021-02-27
 • Begränsade öppettider för restauranger och serveringsställen
  Publicerad 2021-02-26
 • Begränsade öppettider för restauranger och serveringsställen
  Publicerad 2021-02-26
 • Studie för att mäta antikroppar mot covid-19-viruset bland äldre
  Publicerad 2021-02-26
 • Fler insatser än någonsin – MSB:s insatsverksamhet under 2020
  Publicerad 2021-02-25
 • Uppdaterad vägledning om antikroppstestning vid covid-19
  Publicerad 2021-02-25
Krisinformation.se