Krisinformation.se

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Krisinformation.se

Vad är Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbsida där man hittar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där hittar man samlad information och all information är bekräftat av de ansvariga myndigheterna eller andra aktörer så som frivilligorganisationer (tex Frivilliga Försvarsorganisationer), elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer. Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för oss alla att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids via olika social kanaler eller liknande. Tänk på att desinformation är något som används för att skapa önskade negativa effekter från bland annat andra statsaktörer med mera. Att ha information om omvärldsläget är något man bör ha för sin krisberedskap och prepping så man vet vad som händer och sker och kan agera efter det. VMA (viktigt meddelande till allmänheten) är också något som man kan hitta på krisinformation,se.

MSB´s roll för sidan

Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) men webbplatsen är till för alla myndigheter i Sverige. MSB har som uppgift att ansvara för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ett av MSB:s uppdrag är att samordna samhällets gemensamma krishanteringsarbete. I det uppdraget ingår att samordna de olika aktörernas kommunikation och samlade information till allmänheten, bland annat via webbsida Krisinformation.se.

Var hittar man krisinformation.se

På webbsidan finns det artiklar och reportage om den svenska krisberedskapen och hur det systemet fungerar. Det finns även tips och råd med mera samt information om nuläget i samhället. De finns även på Facebook, Instagram samt på Twitter och de har även en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på krisinformation.se men det går även välja vilket eller vilka län du vill följa.

Senaste nyheterna från Krisinformation.se

Här ser ni de senaste nyheterna som de lagt upp på sin sida. Vill ni ha mera information om någon av dem kolla in krisinformation.se så hittar ni mera information.
 • Viktigt meddelande till allmänheten i Stockholm
  Publicerad 2021-07-31
 • Juli 2021 - Varma luftmassor dominerade men kyligare avslut
  Publicerad 2021-07-30
 • Ökning från låga nivåer av covid-19 i stora delar av landet
  Publicerad 2021-07-30
 • Ytterligare två helikoptrar i beredskap
  Publicerad 2021-07-29
 • Fortsatt minskning av hepatit B och C i Sverige
  Publicerad 2021-07-28
 • Nu startar IPCC:s beslutsmöte om rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden”
  Publicerad 2021-07-26
 • Viktigt meddelande till allmänheten i Pajala i Pajala kommun, Norrbottens län.
  Publicerad 2021-07-25
 • Viktigt meddelande till allmänheten i Skåne län
  Publicerad 2021-07-24
 • Användning av AstraZenecas vaccin avvecklas
  Publicerad 2021-07-23
 • Smittspridningen ökar i storstadsregionerna från låga nivåer
  Publicerad 2021-07-23
 • Sommarvärmen ökar risken för vibrioinfektioner
  Publicerad 2021-07-22
 • Viktigt meddelande till allmänheten i Eneryda, Älmhults kommun i Kronobergs län
  Publicerad 2021-07-20
 • Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper
  Publicerad 2021-07-20
 • MSB stöttar Litauen med materiel
  Publicerad 2021-07-19
 • Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige
  Publicerad 2021-07-16
 • Forskare visar snabbare minskning av Arktis havsis i framtiden med ny metod
  Publicerad 2021-07-15
 • SMHI har gjort en klimatrelaterad riskanalys av Transportstyrelsens lokal
  Publicerad 2021-07-15
 • Över 70 procent av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19
  Publicerad 2021-07-14
 • Ungdomar kan erbjudas vaccination mot covid-19 i augusti
  Publicerad 2021-07-14
 • Vaccination mot covid-19 för ungdomar kan starta i augusti
  Publicerad 2021-07-14
Krisinformation.se