Krisinformation.se

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Krisinformation.se

Vad är Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbsida där man hittar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där hittar man samlad information och all information är bekräftat av de ansvariga myndigheterna eller andra aktörer så som frivilligorganisationer (tex Frivilliga Försvarsorganisationer), elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för oss alla att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids via olika social kanaler eller liknande. Tänk på att desinformation är något som används för att skapa önskade negativa effekter från bland annat andra statsaktörer med mera. Att ha information om omvärldsläget är något man bör ha för sin krisberedskap och prepping så man vet vad som händer och sker och kan agera efter det.VMA (viktigt meddelande till allmänheten) är också något som man kan hitta på krisinformation,se.

MSB´s roll för sidan

Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) men webbplatsen är till för alla myndigheter i Sverige. MSB har som uppgift att ansvara för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ett av MSB:s uppdrag är att samordna samhällets gemensamma krishanteringsarbete. I det uppdraget ingår att samordna de olika aktörernas kommunikation och samlade information till allmänheten, bland annat via webbsida Krisinformation.se.

Var hittar man krisinformation.se

På webbsidan finns det artiklar och reportage om den svenska krisberedskapen och hur det systemet fungerar. Det finns även tips och råd med mera samt information om nuläget i samhället.De finns även på Facebook, Instagram samt på Twitter och de har även en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på krisinformation.se men det går även välja vilket eller vilka län du vill följa.

Senaste nyheterna från Krisinformation.se

Här ser ni de senaste nyheterna som de lagt upp på sin sida. Vill ni ha mera information om någon av dem kolla in krisinformation.se så hittar ni mera information.
 • Statsråd besökte Nationellt cybersäkerhetscenter
  Publicerad 2023-02-03
 • Viktig vägledning för att följa upp vattenuttag
  Publicerad 2023-02-03
 • Nederbörd och snösmältning gav höga vinterflöden och översvämningar i södra Sverige
  Publicerad 2023-02-02
 • Tema för Krisberedskapsveckan: Öva!
  Publicerad 2023-02-02
 • Nu lanseras Lilla Krisinfo – en webbplats för barn om kriser
  Publicerad 2023-02-01
 • 5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar
  Publicerad 2023-02-01
 • Försäljningen av antibiotika ökade under 2022
  Publicerad 2023-02-01
 • Ny metodik från SMHI ger bättre kunskap om luftföroreningar och hälsa
  Publicerad 2023-01-31
 • Satsning inom området samverkan och ledning
  Publicerad 2023-01-27
 • Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att minska
  Publicerad 2023-01-27
 • Översvämningarna i Jönköpings län ska utredas
  Publicerad 2023-01-27
 • Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina
  Publicerad 2023-01-25
 • Snabb påfyllning i Vänern och Vättern
  Publicerad 2023-01-24
 • Screening visar klimatrisker för kyrkor
  Publicerad 2023-01-24
 • Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad
  Publicerad 2023-01-24
 • SMHI: Orange varning för vind och snöfall på Norra Lapplandsfjällens kalfjäll
  Publicerad 2023-01-23
 • Möte inom krisberedskap den 17-18 januari inledde det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet
  Publicerad 2023-01-20
 • Möte inom krisberedskap den 17-18 januari inledde det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet
  Publicerad 2023-01-20
 • Minskad spridning av luftvägssjukdomar
  Publicerad 2023-01-20
 • Antalet anmälda brott minskade under 2022
  Publicerad 2023-01-19
Krisinformation.se