Kurser och utbildningar

Varför man ska utbilda sig inom överlevnad, krisberedskap och säkerhet

Att gå en överlevnadskurs, krisberedskapskurs eller motsvarande är något vi kan rekommendera. Att skapa sig en god kunskap om hur man klarar sig vid en krissituation eller annan allvarlig händelse är den av de viktigaste sakerna för er krisberedskap och prepping.

Att gå en överlevnadskurs är inte bara förberedande för eventuella kriser eller katastrofer utan alla som går kurserna brukar tycka att det är kul att lära sig nya saker, till exempel hur man enkelt gör upp en eld, skapar rent vatten, bygger ett skydd för natten och mycket mera. Vem vill inte kunna klara sig själv bättre om något händer?

Vad är skillnaden på en överlevnadskurs, krisberedskapskurs och preppingkurs?

Om man kollar runt bland de företag som bedriver kurser och utbildningar så kan man hitta massor av olika typer av kurser, till exempel överlevnadskurser, krisberedskapskurser och preppingkurser. Så vad är det då för skillnad på dessa? Efter att ha kollat igenom vad de olika kurserna innehåller så kan man ofta säga att överlevnadskurser sker utomhus i skogen där man lär sig att leva på vad som finns i naturen och att skapa sig skydd för väder och vind utomhus. Kollar man däremot på krisberedskapskurser så är de mera fokuserade på vad man skulle kunna kalla hemberedskap, det vill säga man får utbildning på hur man klarar en krissituation när man är kvar i sin bostad. Det kan vara allt från längre elavbrott, slut på vatten, värmen slutar fungera och liknande scenarior. Vad man behöver ha hemma i sin “krislåda” för att klara sig vid denna typ av situation.

Vilka anordnar kurser och utbildningar?

Det finns idag väldigt många företag, organisationer och privatpersoner som arrangerar överlevnadskurser och liknande. Så vi föreslår att om ni är intresserad av att gå en kurs kolla vilka aktörer som finns nära där ni bor. Kolla gärna upp den som håller i utbildningen och vilken erfarenhet de har innan ni anmäler er. Oftast kan man även hitta betyg och recensioner från personer som tidigare gått utbildning hos dem och se vad de tyckte. För det finns tyvärr de som arrangerar utbildningar som kanske inte riktigt håller måttet för att egentligen hålla en utbildning. Men de allra flesta har gedigen erfarenhet och utbildning själva och håller kurser med hög klass.

Finns det distansutbildningar för överlevnadskurser, preppingkurser?

Med den situation som varit på grund av Covid-19 pandemin har många skapat distansutbildningar för överlevnadskurser, preppingkurser och många andra inriktningar. Till exempel Folkuniversitetet har en kurs “Prepping – när krisen är ett faktum” som körs på distans och är på ca 2,5 timme. Kursen anordnas av All In Natures grundare Torbjörn Selin som även skrivit boken “Prepping – Överlevnadshandboken“. Även hos de Frivilliga Försvarsorganisationerna finns det distansutbildningar, till exempel Civilförsvarsförbundet har en webbutbildning i hemberedskap. Detta var bara ett urval av distansutbildningar som finns för er krisberedskap och prepping.

Kurser och utbildningar