Översvämningar – hur förbereder man sig

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Översvämningar – hur förbereder man sig

Vad menas med översvämning

Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för vattendrag, sjö eller hav. Översvämning kan också drabba markområden som normalt inte gränsar till vatten men där vatten blir stående på grund av häftigt regn och skyfall. De vanligast förekommande i Sverige är översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar samt översvämning till följd av skyfall.

Olika typer av översvämningar

Man brukar prata om några olika typer av översvämningar, vi förklarar mera om dem nedan.

Översvämning av vattendrag och sjöar

Översvämning av vattendrag och sjöar beror på att mer vatten tillförs än vad som leds bort. Översvämning i ett vattendrag eller sjö påverkas av flera faktorer som till exempel nederbörd, snösmältning och reglering av vattendraget. För vattendrag som mynnar i havet påverkar en hög havsnivå översvämningens utbredning i kustområdet. Många svenska vattendrag är idag reglerade och skulle ett dammbrott inträffa när det är mycket vatten i magasinen får översvämningen ett hastigare förlopp och normalt större konsekvenser eftersom allt sker under en kort tid.

Kustöversvämning

Översvämningar som ger stora eller extrema vattenstånd vid kusten uppstår framförallt vid djupt lågtryck och vid mycket kraftig vind. Detta kan ställa till stora problem vid kustnära land både för vägar och bebyggelse.

Översvämning orsakad av skyfall

Översvämningar orsakade av kraftigt skyfall är ett stort problem oftast i tätbebyggda områden. De stora vattenmängderna som faller på kort tid gör så att det normala systemet med att leda bort vattnet inte klarar av det och vatten kan då förstöra både byggnader och vägar. Ofta kan det även orsaka stora problem i trafiken då framkomligheten begränsas.

Att förbereda sig för översvämningar

Eftersom översvämningar tyvärr är ganska vanligt så arbetar både myndigheter (till exempel MSB) och regioner och kommuner med att förbereda sig för översvämningar och såklart även att se till så att de inte sker. Men man kan även för sin egen krisberedskap förbereda sig hemma för eventuella översvämningar.Här är några enkla saker du kan göra för att förbereda dig på en översvämning:

  • Kontakta din kommun och ställ frågan hur stor risken för översvämning är vid din bostad.
  • Fundera ut hur du skulle kunna göra en tillfällig barriär för att stoppa en översvämning.
  • Det finns bra vattenpumpar att köpa eller hyra som kan pumpa iväg stora mängder vatten.
  • Följ SMHI:s väderprognoser och lyssna på SR P4 (beredskapskanalen) om du misstänker att det kan finnas en risk för översvämning där du bor.
  • Kolla upp de normala vattennivåerna där du bor så kan du sedan enkelt hålla koll på om vattennivåerna stiger och det kan finnas risk för en översvämning.
  • MSB har en karta där du kan se om områden haft översvämningar tidigare och det går även att se tänkbara scenarior. 

Ska man lämna bostaden vid översvämning?

Vid översvämningar vid er bostad är det oftast bäst att stanna hemma. Bor man i en villa så kan man göra vad man kan för att skydda bostaden som vi nämnt här ovanför.

Vid översvämningar i byar och städer kan vattenmassorna ha stor kraft och dra med sig bilar och andra stora föremål vilket gör det extra farligt att vistas ute. 

Men myndigheterna kan besluta om att områden måste evakueras så följ noga nyheterna och eventuella VMA meddelanden så ni vet vad som gäller.

Ha en krislåda för översvämningar

Att ha en krislåda hemma är något som gäller även för att klara översvämningar och vad det skulle kunna innebära för er. Säg att ni inte kan lämna bostaden, har ni mat hemma så ni klarar er? Elen kanske slutar fungera, kan ni då ändå lyssna på viktiga meddelanden på radion? Läs mer om vad man bör tänka på i sin krislåda här.

 

 

Översvämningar - hur förbereder man sigFörutom att förbereda sig för översvämningar bör man se över sin generella krisberedskap tycker vi, läs gärna mer om det på vår sida.