Pandemiberedskap – Hur förbereder man sig för en pandemi?

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Pandemiberedskap – Hur förbereder man sig för en pandemi?

Vad är en pandemi?

En pandemi är en omfattande spridning av en helt ny typ av virus (influensavirus) som sannolikt kommer att påverka stora delar i vårt samhälle. Ett aktuellt exempel på en pandemi är Coronaviruset (Covid-19) som slagit till över hela världen.

Pandemiberedskap – beredskapsplanering för en pandemisk influensa

Att förbereda sig för en pandemi kallas Pandemiberedskap. Som vi alla inte kunnat missat så har detta blivit något att räkna med och som vi förmodligen kommer att få uppleva fler gånger än under Corona (Covid-19) spridningen. Att skapa sig en pandemiberedskap innebär att man vill göra allt för att begränsa smittspridningen i vårt samhälle och sig själv samt för att minska riskerna med att smitta andra som kan ge stora negativa konsekvenser och till och med att många mister sitt liv.

Pandemiberedskap på nationell nivå i Sverige

När det gäller att planera och samordna de nationella åtgärderna för en pandemi så är det Folkhälsomyndigheten (FHM) som ansvarar för det. De ger även stöd till de som ansvarar på regional och lokal nivå.En pandemi berör de flesta i vårt samhälle så för att de åtgärder som tas ska vara så effektiva som det går behövs det ett bra samarbete mellan alla aktörer på nationell-, regional- och lokal-nivå.

Pandemiberedskap – en del av din krisberedskap

Den övergripande beredskapen för en pandemi är som vi nämner ovan något som olika samhällsaktörer är ansvariga för men när det gäller er egna beredskap ser vi det som något som ingår i er krisberedskap. Precis som man förbereder sig för andra samhällskriser så är en pandemi också något man bör förbereda sig för. När det gäller en pandemi likt Covid-19 så har vi sett hur snabbt det kan slå på vårt samhälle och hur det kan begränsa oss på många sätt. Många länder har till och med haft väldigt hårda restriktioner och så kallade “Lock Downs” där man inte fått lämna sin bostad hur som helst och så vidare. Det är vid dessa tillfällen man inser hur viktigt det är att ha en beredskap för olika händelser som kan ske. Precis som när ni preppar för länge elavbrott och andra samhällsstörningar så man en pandemi slå på liknande sätt. Dvs ni kan inte handla som vanligt hos er lokala matbutik, de vanliga kommunala färdsätten kanske inte går att använda, vi blir tvingade att hålla oss i vår bostad och så vidare.Så tänk igenom de olika scenarios om hur ni kan bli påverkade av en pandemi och hur ni kan förbereda er för det, dvs er pandemiberedskap.Något många idag skaffat för sin beredskap är handsprit och andningsskydd eller munskydd. Det är bara några exempel på produkter som kan vara bra att ha hemma i sin krislåda.

Coronavirus eller Covid-19 – hur förbereder man sig för det?

Coronaviruset (heter egentligen SARS-CoV-2) är det virus som orsaker sjukdomen covid-19. Det är en pandemi och har spridit sig över i princip hela världen.

Att skydda dig själv och andra mot viruset

För att hindra smittspridningen av Corona (Covid-19) så finns det en del enkla men viktiga saker som vi alla kan göra*:
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Har du symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
(*info från Folkhälsamyndigheten)

Utrustning för att skydda sig mot Coronaviruset

Munskydd och handsprit

För att skydda sig själv och hindra andra att bli smittade så kan man bära andningsmask eller munskydd. Det hindrar viruset från att spridas vidare lika enkelt som utan detta skydd. Sedan kan man ha med sig handsprit i väskan för att alltid kunna rengöra sina händer.

Förbereda sig för så kallade “skärpta allmänna råd”

Om läget kräver det kan Folkhälsomyndigheten (FHM) tillsammans med smittskyddsläkare besluta om att till exempel vissa regioner i Sverige ska införa skärpta allmänna råd. Syftet med detta kan vara att stoppa en snabb spridning av Covid-19 viruset. Exempel på saker man kan uppmanas att följa är till exempel att:
Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
Som ni märker så kan denna typ av beslut påverka vardagen ganska rejält. Så att i Pandemitider vara förberedd för denna typ av restriktioner gör det enklare om/när de träder i kraft.Något vi alla kan tänka på är att ha förberett sig vad det gäller att ha till exempel mat hemma så man inte behöver springa till matbutikerna varje dag för att handla. Ha gärna ett förråd hemma med mat så ni klarar er minst en vecka, vilket är samma råd som ges vad det gäller den normala hemberedskapen man bör ha för att klara av andra kriser och samhällsstörningar. Pandemiberedskap