Prepper – Vad menas med att vara det?

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Prepper – Vad menas med att vara det?

Vi reder ut vad som menas med att vara en Prepper

Vi får ganska ofta frågan vad som menas med om man är en prepper? Så vad menas egentligen med att vara prepper tänkte vi försöka förklara lite kort här i ett inlägg.

Att vara prepper innebär som namnet tyder att man håller på med prepping. Med detta menar man att man skapar sig förutsättningar att klara av en olycka eller kris eller andra samhällsstörningar. Så en prepper är en person som är redo för det mesta och värsta som kan hända och skapar förutsättningar för att klara sig utan hjälp utifrån direkt.

En prepper har ofta ett lager av mat, vatten, utrustning med mera hemma och ofta även på sin BOL (Bug Out Location) som är ett ställe dit preppern kan åka om den måste lämna sin ordinarie bostad av någon anledning.

Gränsen mellan att vara prepper och “bara” ha en krisberedskap/hemberedskap är inte helt klar och beror nog på vem man frågar osv. Men vi skulle nog säga att en prepper tagit steget lite längre än den vanliga hemberedskapen om att klara sig minst en veckan (eller som tidigare 72 timmar) som myndigheterna förespråkar. Många preppers har lager för att klara sig minst flera månader med både mat och vatten.

Sedan går det som alltid rykten och även för preppers så finns det sådana. Till exempel att de går runt i foliehattar och kanske inte är helt normala, att de alla tror på utomjordiska zombies osv. Det finns garanterat de som preppar som tror på det men känslan vi har är att de allra flesta preppers är helt normala människor som bara vill känna sig säkra om något händer både för sin egen och sin familj och vänners skull. Vem vill inte veta att man har mat och vatten hemma om något plötsligt händer? Det räcker med att kommunen går ut med att vattnet är förorenat så det går inte att använda, vad gör man då? Eller det blir ett långvarigt elavbrott så det blir mörkt och kallt inne och maten förstörs i kylen och frysen? Eller ett systemkollaps där ordinarie samhällstjänster som kommunikation och så vidare slås ut eller får längre avbrott av någon anledning?

Oavsett vilken situation som kan uppstå så kan man som prepper känna att man har bättre koll på situationen än om man inte hade hållit på med prepping.

Det finns idag fler och fler i sverige som kallar sig prepper helt öppet. I stället för att vara något som man dolde och inte berättade för någon (kanske inte ens sina nära vänner) har det snarare blivit tvärtom. Man är stolt över att vara prepper och att veta att man tar sitt eget ansvar för att klara sig själv och sina nära när någonting oförutsett händer. För att det kommer hända något där man får nyttja sina kunskaper, det är inte frågan, utan frågan är snarare när. Då talar vi inte bara om stora samhällsstörningar utan kan vara små där man bara behöver ta fram sitt lilla spritkök för att värma vällingen till sitt lilla barn när trädet fallit över elledningen till sitt hus. Det blir även mer och mer vanligt att man inser att man kommer behöva hjälpas åt vid en kris. Tillsammans är man oftast alltid starkare än om man är ensam.

Vanliga produkter som en prepper ser till att ha hemma är:

Så slutsatsen som vi kan dra är att en prepper inte behöver vara den som samlar på gamla gasmasker eller tror på utomjordiska saker utan att det är en person som har en beredskap för om något händer. Sedan hur långt man drar detta beror på person.

prepper