Rädd eller beredd – utbildning från MSB

Vad är “rädd eller beredd” från MSB?

Rädd eller beredd är ett utbildningsmaterial som tagits fram av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och är tänkt som en uppföljare till broschyren “Om krisen eller kriget kommer” som gavs ut 2018.

Vad innehåller utbildningsmaterialet?

Utbildningsmaterialet innehåller en serie filmer, en scenarioövning som ska göras i grupp och en handledning.

Vilken är målgruppen för “rädd eller beredd”?

Målgruppen är bred, den är tänkt att kunna användas i de flesta sammanhang där människor träffas och kan samverka. Många har efterfrågat ett fördjupande men ändå grundläggande utbildningsmaterial från MSB som är inriktat för skolor, föreningar och arbetsplatser. Materialet passar såklart även till exempel för bostadsrättsföreningar, studiecirklar med flera.

Filmserie som kompletterar handledningen för rädd eller beredd

Filmserien som är framtagen förklarar och fördjupar innehållet i broschyren. Filmerna resonerar kring och ställer frågor på vad som kan hota oss, hur vi själva kan bidra vid en allvarlig händelse och vad det egentligen är som vi vill försvara och skydda.

Filmerna är uppdelade i tre avsnitt där man får följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den. I jakten på svar möter Christoffer en frivillig motorcyklist, en psykolog, IT-experter och journalister.

Avsnitt 1 – vad hotar oss

Avsnitt 2 – vad kan vi göra

Avsnitt 3 – vad är det vi skyddar?

 

Scenarioövning för grupper

Med rädd eller beredd finns det en scenarioövning som man kör i en grupp. Där ställs gruppen inför ett realistiskt scenario som går att koppla till risker som finns i ens närhet. Ett av övningens huvudsyften är att deltagarna ska känna att var och en kan bidra och göra skillnad i en svår situation, dvs att öka sin kunskap om krisberedskap. Till övningen har det tagits fram två olika handledningar, en för ledare av en vuxengrupp och en för lärare som ska använda den för sina elever.

rädd eller beredd

Ladda ner handledningen

Här hittar ni de dokument som MSB tagit fram och som går att ladda ner:

Handledning för skolor och gymnasiet

 

(Ovanstående information är hämtad från msb.se samt criseq.se)