SSF – Stöldskyddsföreningen

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » SSF – Stöldskyddsföreningen

Vad är SSF Stöldskyddsföreningen

SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Allt startades av Ernst Fontell som var polismästare i Göteborg och hade konstaterat att samhällsutvecklingen medförde ett allt större hot mot allmänhetens trygghet. Antalet stölder och inbrott ökade, och människor sökte råd om hur de kunde skydda sig mot till exempel bostadsinbrott. För att göra något åt detta så kontaktade han försäkringsbolagen, som även de hade stort intresse av att förebygga brott och skador. Tillsammans kom man överens om att starta en rådgivningstjänst och 1934 grundades den så kallade Polistekniska Rådfrågningsbyrån i Göteborg. Något många känner till är SSF´s nyckelbrickregister (nyckelbrickan) som startades redan 1948. SSF verkar genom brottsförebyggande arbete, informationsspridning och opinionsbildning. Traditionellt har SSF arbetat med att förebygga fysiska brott som stölder och bedrägerier. I takt med att omvärlden digitaliseras så använder också kriminella den digitala världen för att begå brott som exempelvis bedrägeribrott och informationsstölder, till exempel genom skimming. Stöldskyddsföreningen har även spärr- och registreringstjänster för nycklar, kontokort och mobiltelefoner samt stöldskyddsmärkning (DNA märkning) för bilar, cyklar och andra värdesaker. Under flera år har de digitala brotten ökat och med anledning av det så satsar nu SSF på att bli ledande på att förebygga digitala brott genom olika kampanjer initiativ både till allmänhet och små/medelstora företag. Det gör de i samarbete med flera aktörer som Polis, MSB och olika branschorganisationer. För att säkerställa deras ideella verksamhet är de beroende av en stabil och långsiktig lönsamhet. Det överskott som genereras av deras tjänster, t ex Nyckelbrickan, Spärrtjänst och våra utbildningar återinvesteras tillbaka till den ideella verksamheten. Det innebär att alla som använder någon av SSF:s tjänster indirekt stöder deras verksamhet. SSF är även huvudman för Grannsamverkan (Samverkan mot brott) som ger mätbar effekt på brottslighet i bostadsområden.

Hur blir man medlem i Stöldskyddsföreningen

Som medlem i SSF Stöldskyddsföreningen stödjer du deras arbete med att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Ditt medlemskap bidrar till att de kan driva informationverksamhet för att öka kunskapen och engagemanget kring förebyggande åtgärder mot vardagsbrott, genomföra kostnadsfria seminarier, driva opinionsbildning och genomföra nätverksträffar. Vill du bli medlem kontakta SSF Stöldskyddsföreningen så kommer de behandla er ansökan.

Vilka är medlemmar i SSF Stöldskyddsföreningen

Som medlem i SSF Stöldskyddsföreningen finns det två olika medlemskap, som kallas Aktiva eller Stödjande. Aktiva medlemmar har rösträtt och är rikstäckande organisationer som företräder en bred allmänhet, branschorganisationer, försäkringsbolag, centrala myndigheter samt Bankföreningen. De bjuds in till att delta med representant i SSF-arrangerade evenemang samt inbjuds till SFF´s årsmöte. Följande är aktiva medlemmar: Brandskyddsföreningen Sverige Dina Försäkringar AB Folksam Försvarets Materielverk Försvarsmakten Försäkrings AB Vattenfall Insurance Försäkrings AB Göta Lejon Gjensidige Forsikring BA, Norge, svensk filial Handelns säkerhetsgrupp If Skadeförsäkring Kommunassurans syd försäkrings AB Länsförsäkringar AB Moderna Försäkringar AB S:t Erik Försäkrings AB SEM Group Sirius International Försäkringsaktiebolag (publ) Svensk Handel Svenska Bankföreningen Svenska Mässan Stiftelse Svenskt Näringsliv Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR Sveriges Riksbank Swedavia SäkerhetsBranschen Trygg-Hansa Unionen Visita – Svensk Besöksnäring Stödjande medlemmar är övriga organisationer med intresse som främjar SSF:s ändamål, till exempel kommuner och enskilda företag. De bjuds in till frukostseminarier på teman inom säkerhetsområdet. Listan över stödjande medlemmar är lång och en mängd privata bolag är representerade. SSF - Stöldskyddsföreningen   (Informationen ovan är hämtad från stoldskyddsforeningen.se)