Stöldskyddsmärkning – Vi förklarar de olika metoderna

Vad är stöldskyddsmärkning?

Stöldskyddsmärkning innebär att man gör en permanent märkning på sina saker som gör så att det går att identifiera vilken som är ägaren.En av de äldsta typerna av stöldskyddsmärkning är nog kanske när man brännmärkte sin boskap för att veta vilken de tillhörde.

Olika typer av stöldskyddsmärkning?

Det finns idag flera olika typer av stöldskyddsmärkning på marknaden. De vanligaste förekommande går vi igenom här nedan:

DNA märkning

DNA märkning / SmartDNA är en genomskinlig stöldmärkningsvätska som nnehåller en unik kod, därför av Polisen kallat MärkDNA. Vätskan penslas eller sprayas på objekt varpå den torkar och är extremt svårt att ta bort. Märkningen lyser upp kraftigt rödrosa i speciellt UV-ljus. Den rödrosa färgen är unik i vår naturliga miljö vilket ger Polisen en förhöjd misstankegrad vid detektering av den fluorescerande färgen. Anledningen till den rödrosa färgen är att rött innebär just stopp. I UV-ljus syns det mesta blått eller gröngult vilket innebär att man inte vet om det är märkDNA eller ej. Den röda färgen sticker ut och känns enkelt igen av Polisen. Via registrering av den unika koden i en internationell databas ges spårbarhet åt Polisen på märkta objekt. Främst har stöldmärkningen med hjälp av avskräckande dekaler en preventiv verkan mot inbrott och stöld.Det finns färdiga kit för DNA märkning som är anpassade för olika produkter, till exempel:

SmartDNA Stöldskyddsmärkning - Katalysator

Etsning

Etsning används ofta på produkter och ytor där det är svårt att använda DNA märkning, till exempel på släta glasytor eller liknande. Man kan se på vissa bilrutor att de har etsade nummer på dem. Även på vissa cyklar förekommer det att man etsat in ett id. Etsning syns tydligt och går inte att ta bort då det är permanent i materialet.

Mikropunkter

Mikropunkter är väldigt små och blandas i en vätska, ofta i kombination med en DNA märkvätska. Då man sedan applicerar vätskan får man även med mikropunkterna.Mikropunkterna kan man sedan läsa av med ett mikroskop och på så vis kan ägaren identifieras då man registrerat dem i en central databas.Det finns några olika typer av mikropunkter, oftast är de i plast eller metall. De med metall är att föredra då de är tåligare än de i plast bland annat för hög värme.Tänk på att den svenska Polisen inte alltid letar efter mikropunkter eller har utrustning för detta så därför rekommenderar vi att man i så fall kombinerar de med DNA-märkning.

ISR-märkning

ISR-märkning är ett enkelt och effektivt sätt att stöldskyddsmärka sina fordon, som till exempel cyklar, barnvagnar, motorcyklar och liknande stöldbegärliga produkter.I ISR stöldskyddsmärkningen ingår oftat ett antal dekaler och en vätska som man stryker över dekalerna. UV-vätskan etsas fast i det perforerade siffermönstret i dekalerna och märkningen blir helt osynlig på föremålet. Men om man lyser på märkningen med en UV-lampa så lyser märkningen upp och visar att föremålet är stöldskyddsmärkt. Varje paket har en unik kod som lagras i vår internationella databas. Koden kan läsas av med hjälp av en Smartphone och blir på så sätt direkt identifierbar. Polisen har UV-lampor som gör att de enkelt kan kontrollera detta vid behov.Eftersom man registrerar sin unika kod för ISR märkningen online så kan Polisen även hitta rätt ägare. Som kund kan du anmäla direkt i en databas ifall ett objekt blir stulet. Detta syns sedan när koden scannas vilket försvårar vidareförsäljning.

Exempel på DNA märkningsprodukter