Systemkollaps – Vad menas med det?

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Systemkollaps – Vad menas med det?

Systemkollaps vid en kris

Ibland används order systemkollaps och vi ska försöka reda ut vad man menar med det begreppet i koppling till krisberedskap. Systemkollaps är som man kan tolka av ordet ett system som kollapsar, dvs slutar att fungera av olika anledningar. Exempel kan vara att elsystemet slutar att fungera, betalsystemen går ner så vi inte kan betala med kort eller Swish. Det kan vara trafiksystemen som slutar fungera så det blir kaos i trafiken och så vidare. Dvs det är viktiga system för samhället som vi använder oss av i vår vardag som av okänd eller känd anledning slutar fungera och skapar då oftast problem för oss.

Skillnad på systemkollaps och samhällskollaps

Ibland blandas uttrycken systemkollaps och samhällskollaps ihop lite felaktigt. Bara för att ett system kollapsar är det absolut inte säkert att samhället vi lever i skulle kollapsa. Till exempel om elsystemet går ner så betyder det inte at hela samhället skulle gå ner. De allra flesta skulle klara en kollaps av elsystemet utan några större problem, allra helst de av oss som är förberedda och har koll på och planerat sin krisberedskap.

Förbereda sig för en systemkollaps

Som vi nämnde ovan så kan man förbereda sig för ett systemkollaps, det är en del av er krisberedskap och prepping. För att kunna förbereda sig så bör man tänka igenom sin situation och vad som kan hända och hur man i så fall hanterar det. Det absolut är såklart om man till och med kan förebygga att det sker en systemkollaps genom olika åtgärder och så vidare. När det gäller de samhällsviktiga systemen som elnätet, telenätet med flera så jobbar de som äger och driftar dessa hela tiden med att förebygga att systemen ska kunna kollapsa och sluta fungera. Men det går aldrig (eller är oftast inte ekonomiskt försvarbart) att förebygga exakt alla händelser som kan påverka systemen utan vissa kända brister och sårbarheter kommer att finnas. När det gäller för er hemberedskap så kan ni också förbereda er på att olika system går ner. Skulle till exempel betalsystemen gå ner så är det bra att ha kontanter hemma som ni kan betala med. Även om det tyvärr blir fler och fler butiker och affärer som inte tar emot betalning i kontanter så föreslår vi ändå att ni har det hemma för er krisberedskap. Skulle de bli längre stopp i betalsystemen så tror vi att de flesta skulle börja ta emot kontanter även om de i normala lägen inte gör det.systemkollaps