Telestörningar – tips på hur du förbereder dig

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Telestörningar – tips på hur du förbereder dig

Vad är telestörningar

Våra telenät i Sverige är normalt väldigt driftsäkra men kan ändå slås ut vid tekniska fel, sabotage, olyckor och vid kraftiga snöfall, stormar och åska. Med telestörning menar man då vårt ordinarie telenät, dvs fast och mobil telefoni inte fungerar som det är tänkt.

Att förbereda sig för telestörningar

Precis som vid all annan planering för sin krisberedskap och prepping så kan man förbereda sig för telestörningar för att lättare kunna hantera den situationen om den uppstår.Ett tips är att ha alla viktiga telefonnummer uppskriva/utskrivna på ett vanligt papper. Många av oss har alla nummer inlagda på sin telefon men om den inte fungerar eller att batteriet är slut kommer du inte kunna komma åt dina nummer. Så på enklaste sätt skriver du upp alla nummer du kan tänkas behöva, till exempel till familj och vänner men även till skolan, förskolan och så vidare. Så fundera på vilka du skulle kunna behöva nå.Tänk på att ofta kanske din internetuppkoppling inte heller kommer fungera vid telestörningar så det går inte att förlita sig på att du kommer kunna använda din dator för kommunikation eller för att söka information. Kanske även din TV körs via internet så då kommer inte heller den att fungera.

Unik lokal information för där du bor

Olika kommuner och regioner har förberedelser för telestörningar och andra situationer, så kolla gärna upp det med din kommun. Det brukar gå att hitta en hel del information på kommunens hemsida.Något som ska gå att ta reda på är information om var kommunen kommer ha sina speciella platser där man kan få tillgång till rent dricksvatten, värme, stöd och löpande information om händelsen. För det kanske inte bara är en telestörning utan det är en större kris där även el med mera är utslagna.

Ringa 112 vid telestörningar

Om det är en telestörning och telefonerna slutat fungera men man måste larma 112 så är det närmaste brandstation man är rekommenderad att ta sig till. Men det man kan testa först är att testa att ringa 112 med en annan mobiloperatör än man normalt har. Det kan vara problem just med den operatör du har. För att testa detta kan man enkelt ta ur sitt SIM-kort ur mobilen och sedan ringa 112, då kommer telefonen automatiskt välja det nät som fungerar bäst.

Skapa redundans för information genom en radio

Skulle det vara en större telestörning som kanske pågår under en längre tid rekommenderar vi att ni skaffar er alternativa sätt att få information om läget. Då brukar en helt vanlig radio vara ett bra komplement, där kommer ansvariga myndigheter eller andra samhällsaktörer hålla er informerade om händelsen via Sveriges Radio P4 (beredskapskanalen). Skaffa gärna en radio som inte är beroende av elnätet ifall det samtidigt skulle vara ett elavbrott. Så skaffa en radio som går på batterier eller en så kallad vevradio som går att ladda upp med en inbyggd dynamovev.

Alternativa sätt att kommunicera vid telestörningar

Om de vanliga telenätet, fasta nätet och mobila nätet skulle ligga nere så finns det andra sätt man kan använda för att kommunicera med andra. Här nedan hittar ni några exempel:

Använda walkie talkie för sin krisberedskap

En walkie talkie är bra att ha för sin krisberedskap. De är inte beroende av de vanliga telenäten och kommer fungera även de ligger nere. Det finns många olika varianter av komradior, allt från de som det krävs licens för att använda till licensfria walkie-talkies som passar utmärkt att ha hemma i sin krislåda.

Använda satellitelefon för sin krisberedskap

Något som kanske inte är det första man tänker på är att skaffa en satellittelefon för sin krisberedskap. Men det är många organisationer, myndigheter med flera som köper dessa för att inte vara beroende av det vanliga telenätet plus att de har täckning där inte vanliga mobiler fungerar. (Informationen kommer från Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR).)