Viktiga telefonnummer

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer för er beredskap och säkerhet

För er krisberedskap och säkerhet rekommenderar vi att ni har viktiga telefonnummer uppskrivna hemma så att ni alltid kan komma åt dem vid behov. Förvara lappen med nummerna förslagsvis i er krislåda eller på annat lämpligt ställe hemma eller i plånboken eller väskan, Här listar vi viktiga telefonnummer som vi tycker ni minst bör ha med på er lista:


112 nödnummer vid fara för liv, egendom och miljön. Hit ska du ringa vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser som ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.


11414 polisens nummer vid icke-akuta händelser. Exempelvis om du kommer hem och upptäcker att det har varit inbrott, Någon har stulit din mobiltelefon eller om du har en allmän fråga till polisen


1177 sjukvårdsrådgivning. Hit ska du ringa om du behöver rådgivning för sjukdomstillstånd som inte är akuta


11313 informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du ringa om du vill ha information om en större händelse, olycka eller kris. Det kan till exempel vara information om omfattningen av ett elavbrott i samband med en storm och hur lång tid det beräknas ta innan elen kommer tillbaka i det område där du bor.


Utöver de viktiga telefonnummerna ovan rekommenderar vi att ni skriver upp nummer till era anhöriga (ICE nödnummer), skolan, förskolan och andra ställen som ni kan behöva ringa. Kolla även upp om er kommun, räddningstjänst har lokala nummer där ni kan ni dem vid behov.
Vi rekommenderar även att ni skriver upp eller skriver ut andra viktiga nummer och adresser som ni kan behöva komma åt även vid ett större elavbrott där kanske er dator med mera inte går att koppla upp sig med och komma åt informationen. Det kan vara kontonummer, försäkringsnummer med mera.  

Viktiga telefonnummer