VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Vad är VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten är ett system för att varna svenska befolkningen om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. VMA består av meddelanden i radio och TV, och ibland även utomhussignalen ”Hesa Fredrik” som ni säkert har hört när det testas.
VMA används till exempel vid följande händelser:
  • vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand
  • vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

På dessa sätt kan VMA meddelas

Det finns idag några olika sätt och medier som går att använda för att skicka ut ett VMA – Viktigt meddelande till allmänheten på.

Meddelande via radio och TV

Ett VMA – Viktigt meddelande till allmänheten sänds alltid i radio och TV. Vid vissa tillfällen används också systemet för utomhuslarm (”Hesa Fredrik”). Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser. För att kunna ta emot ett VMA via er radio så rekommenderar vi att den även går att köra på batteri eller att ni har en så kallad vevradio. Detta för att ni även ska kunna ta emot ett VMA vid längre strömavbrott och liknande.

Meddelande via SMS till din mobiltelefon

Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det har gjorts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och TV.

Varning utomhus (Hesa Fredrik)

Hesa Fredrik larmet testades för första gången 1931 och även om dess officiella namn är VMA – Viktigt meddelande till allmänheten fick den ganska snart sitt mera kända namn. Oscar Fredrik Rydqvist som föddes i Sundsvall 1893 och sedan var krönikör på Dagens Nyheter tyckte att den nya larmsignalen lät lika hes som han själv och uttrycket spred sig sedan snabbt.
 
Det var framför allt under andra världskriget och de närmast efterföljande åren då beredskapen fortfarande var hög som “Hesa Fredrik” och radions efterföljande VMA-sändningar fick en allt större roll i vårt samhälle. Varningssystemet som ljuder utomhus består av cirka 4 500 “horn” som finns i de flesta större tätorter i Sverige och i särskilda områden runt kärnkraftverken.
De kan användas för varning vid alla typer av faror. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. När du hör signalen ska du:
•    Gå inomhus
•    Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
 
I många hus kan man inte stänga av ventilationen själv, men man kan försöka stänga av köksfläkt och badrumsfläkt och stänga tilluftventiler runt eller i fönstren. Går det inte att stänga av systemet kan man i värsta fall försöka tejpa eller täta tilluftsventilerna tillfälligt.
 
Utrustningen i utomhusvarningssystemet (Hesa Fredrik) ägs av staten medan kommunerna ansvarar för drift och underhåll och är användare av systemet. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga byggnader. Information om vilka tätorter som har utomhusvarningssystemet kan man få om man frågar räddningstjänsten i er kommun. Hesa Fredrik har testats var tredje månad under de senaste femtio åren. Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om testet. Signalen låter under två minuter och består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”.
Klockan 19.00 samma dag testas RDS -systemet för VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Det är de speciella varningsmottagarna som är framtagna för kärnkraftverkens inre beredskapszon som testas. Systemet och tekniken behöver testas som en kontroll av att tekniken fungerar. De personer som ska aktivera systemet behöver också träna på hur det ska göras. Om det visar sig att något inte fungerar så ska det rättas till. Testet är också till för att befolkningen ska höra och lära sig att känna igen signalen.
 

Speciell varning kring kärnkraftverk

Kring vart och ett av Sveriges tre kärnkraftverk finns en så kallas inre beredskapszon. Människor som bor där, ska kunna varnas både utomhus och inomhus. Det gäller områdena:
•    Ringhals kärnkraftverk i Hallands län
•    Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län
•    Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län
 
Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, men för inomhusvarning används RDS-systemet. Alla hushåll inom de inre beredskapszonerna har fått särskilda radiomottagare för varningsmeddelande. Länsstyrelserna i de tre länen ansvarar för information till allmänheten vad gäller kärnkraftsvarningar. VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Exempel på radio för att ta emot VMA via Sveriges Radio P4