VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Den myndighet som begär ett VMA – Viktigt meddelande till allmänheten ansvarar för informationens innehåll och för att de uppgifter som lämnas är korrekta. Korta och precisa fakta lämnas till SOS-centralen som sedan förmedlar informationen till Sveriges Radios sändningsledning so därefter sänder ut information via radiosändningarna.

Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet och distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag. Sveriges Radios meddelande sänds med automatik i den privata lokalradion. Sändningsledningen tjänstgör dygnet runt och är garanten för att meddelandet når alla som ingår i VMA-systemet.

Meddelandet innehåller information om:

  • vad som hänt eller vad som kan hända
  • vad som utgör det akuta hotet för tillfället
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig mot den eventuella faran
  • vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet för berörda parter.

VMA-information kan även spridas via telefoni i valda områden i Sverige enligt vad den  som begär VMA bestämmer.

Det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation (ev tejpa för om det inte går att stänga av) och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Varning utomhus

Varning utomhus kan ske i princip i alla orter med mer än 1 000 invånare och inom särskilda områden runt kärnkraftverken. Det finns cirka 4 500 ljudsändare (hesa fredrik).

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. De långa signaler som hörs den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, är bara ett test av systemet.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

VMA till mobiltelefoner

Från och med 1 juli 2017 är det även möjligt att skicka VMA – Viktigt meddelande till allmänheten via sms till mobiltelefoner i ett visst geografiskt område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att få göra detta.

Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Varning kring kärnkraftverk

Inom den så kallade inre beredskapszonen kring kärnkraftverken varnas allmänheten både utomhus och inomhus.

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning. För inomhusvarning används RDS-systemet och för att kunna få denna varning har alla hushåll inom beredskapszonen tilldelats särskilda radiomottagare avsedda för varningsmeddelande.

Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden.

Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga.

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Texten ovan är en sammanfattning av VMA fakta från bland annat krisinformation.se och sveriges radio samt msb