Criseq är en svensk e-handelsbutik som säljer utrustning främst inom krisberedskap, överlevnads- samt friluftsprodukter. Vårt fokus är att välja ut de saker vi tror är mest viktiga att ha tillgängliga vid en eventuell krissituation och som man inte enkelt kan hitta i närmaste matbutik eller liknande. Vi vill att det ska vara lika självklart att man har en beredskap hemma för eventuella krissituationer som det är att man försäkrar sig mot andra saker som kan hända.

Criseq tillhör Prello Group AB som grundades 2015. Vi som jobbar på Criseq har ett brinnande intresse och erfarenhet inom området. Uppväxta på landet med ett intresse för jakt, fiske och att vara i fjällen lade grunden för detta.