Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Visar alla 4 resultat

Andningsskydd

Här hittar ni våra andningsskydd, filtrerande halvmasker och andra produkter för att skydda er mot bland annat onkogena och radioaktiva ämnen eller patogener, som virus, bakterier och svampsporer samt skydd mot mot giftiga och skadliga typer av damm, rök och aerosoler.

Andningsskydd används i miljöer där man riskerar att utsättas av skadliga partiklar som sprids i luften, till exempel luftburna virus.

Läs mer om respektive produkt genom att klicka på dem.

Ny produkt pågång
snart i lager

Andningsskydd FFP1
skydd mot atoxiska och icke-fibrogeniska dammtyper
inandning kan leda till hälsobesvär; kan även irritera andningssystemet och orsaka obehaglig lukt
det totala läckaget får uppgå till högst 25 %
denna typ av mask kan tillämpas på högst en fyrdubbel överträdelse av yrkesmässiga exponeringsgränser
Andningsskydd med skyddsklassen FFP1 är tillverkade för miljöer där varken giftiga eller fibrogeniska dammtyper och aerosoler förväntas finnas. De filtrerar minst 80 % av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm och kan användas så länge den maximala koncentrationen på arbetsplatsen inte överstiger mer än fyrdubbelt värde. Bygg- eller livsmedelsindustrin sätter ofta in andningsskydd i kategorin FFP1.
Andningsskydd FFP2
skyddar mot fasta och flytande skadliga dammtyper, rök och aerosoler
partiklarna kan vara fibrogeniska, vilket innebär att de irriterar andningssystemet på kort sikt och kan försämra lungvävnadens elasticitet på lång sikt
det totala läckaget får uppgå till högst 11%
Upp till tiofaldig överträdelse av yrkesmässiga exponeringsgränser
Andningsskydd i skyddsklassen FFP2 är avsedda för arbetsmiljöer där skadliga och mutagena partiklar kan hittas i luften. Andningsskydd i denna klass måste rena från minst 94 % av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm och får användas i miljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränserna upp till maximalt tiofaldig koncentration. Andningsskydd i skyddsklass FFP2 används ofta inom metall- och gruvindustrin. Personer som arbetar inom dessa branscher är ofta i kontakt med aerosoler, dimma och rök som leder till besvär i andningssystemet, till exempel lungcancer på lång sikt. Dessutom ökar de riskerna för sekundära sjukdomar och aktiv tuberkulos i lungorna.
Andningsskydd FFP3
skydd mot giftiga och skadliga typer av damm, rök och aerosoler
onkogena och radioaktiva ämnen eller patogener, som virus, bakterier och svampsporer filtreras genom andningsskydd i denna skyddsklass
det totala läckaget får uppgå till högst 5 %
Upp till trettiofaldig överträdelse av yrkesmässiga exponeringsgränser
Andningsskydd med skyddsklassen FFP3 ger maximalt skydd mot föroreningar i inandningsluften. Det totala läckaget får uppgå till högst 5 % och de måste filtrera bort 99 % av alla partiklar som mäter upp till 0,6 μm. Denna typ av mask filtrerar även bort giftiga, onkogena och radioaktiva partiklar. Masker med skyddsklass FFP3 används i arbetsmiljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränserna för branschspecifika värden trettiofalt. De används ofta inom kemiindustrin och rekommenderas av WHO for luftburna virussjukdomar så som Coronaviruset.