Skriv upp dig på väntlistan Vi hör av oss direkt när vi fått in varan i lager igen. Skriv upp din epost.
Email Vi delar inte med oss till andra med din email såklart!

Visar 1–30 av 72 resultat

Trivsel och ordningsskyltar

Här hittar ni vårt utbud av trivsel och ordningsskyltar.


Trivsel- och Ordningsregler

Trivsel- och ordningsskyltar har blivit en allt viktigare del av vårt samhälle, med syftet att uppmuntra goda vanor och skapa en harmonisk atmosfär i olika miljöer. Dessa skyltar, som ofta finns i bostadsområden, arbetsplatser och offentliga platser, hjälper till att fastställa och påminna om de förväntade beteenden och normer som upprätthåller ordning och trivsel.

Vad är trivsel- och ordningsskyltar?

Trivsel- och ordningsskyltar är skyltar som anger riktlinjer eller regler för beteende i en viss miljö. Medan de inte nödvändigtvis har rättslig bindning, fungerar de som en påminnelse om de sociala normer och förväntningar som gäller på en viss plats. De kan variera från enkla budskap som "Håll rent!" till mer detaljerade regler om användning av gemensamma utrymmen.

Vilka olika modeller av trivsel- och ordningsskyltar finns det?

Det finns många olika typer av trivsel- och ordningsskyltar, beroende på var de är placerade och vilket syfte de har. Här är några vanliga exempel:

 • Skyltar som påminner om tystnad i zoner som bibliotek eller studieutrymmen.
 • Skyltar som instruerar besökare att inte mata djur i parker.
 • Information om öppettider för gemensamma utrymmen, som tvättstugor eller gym.
 • Påminnelser om att inte lämna skräp efter sig.
 • Regler för korrekt användning av faciliteter, som grillplatser eller poolområden.

Var bör trivsel- och ordningsskyltar monteras?

För att skyltarna ska ha önskad effekt bör de monteras på platser där de är synliga och relevanta för deras budskap. Här är några riktlinjer:

 • Synlighet: Skyltarna bör placeras på välbelysta platser där de lätt kan ses av alla som passerar förbi.
 • Höjd: Idealiskt sett bör skyltarna monteras på ögonhöjd för en genomsnittlig person, för att maximera synligheten.
 • Relevans: Skyltar med regler för en pool bör till exempel monteras nära poolområdet.
 • Klart och tydligt budskap: Texten på skylten bör vara lättläst och inte för komplicerad.

Vilka regler gäller för trivsel- och ordningsskyltar?

Även om trivsel- och ordningsskyltar inte nödvändigtvis är juridiskt bindande, bör de uppfylla vissa kriterier för att vara effektiva:

 • De bör vara tydliga och enkla att förstå.
 • Designen bör vara konsistent, så att människor lätt kan identifiera dem som trivsel- eller ordningsskyltar.
 • De bör vara tillverkade av hållbara material, särskilt om de är utomhus, för att motstå väderförhållanden och förslitning.
 • De bör regelbundet granskas och uppdateras vid behov, särskilt om reglerna eller riktlinjerna ändras.

Slutsats

Trivsel- och ordningsskyltar är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en positiv atmosfär och ordning på platser där människor samlas. Genom att förstå deras syfte och hur de bäst kan användas, kan vi alla bidra till att skapa en mer trivsam och harmonisk miljö.

Vi vill använda kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse.