Social media

Social media

Följ oss på våra sociala medier

Syns med dina bilder med #yesCriseq

Våra produkter ska användas för er beredskap och säkerhet. Därför blir vi glada när vi ser foton i sociala medier på våra produkter när de används.

Då vi tycker om att visa för andra hur man kan använda sina produkter så händer det att vi frågar om vi kan få använda bilderna i våra egna kanaler. Det kan vara i våra sociala medier, vår hemsida eller nyhetsbrev och liknande.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesCriseq så accepterar du följande:

  • Du ger Criseq (tillhör Prello Group AB) en icke exklusiv, ersättningsfri, internationell rätt att använda alla bilder (hädanefter kallat “bilden”) som du svarat #yesCriseq på, i marknadsföring och annonsering; vilket inkluderar men är ej avgränsat till Criseq´s hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, tryckt material och annan kundkommunikation.
  • Du intygar att du äger alla rättigheter till bilden och att du har tillåtelse från personer som eventuellt syns i bilden att ge den rättigheten till Criseq. Du intygar också att Criseq´s användande av bilden inte bryter mot några lagar eller tredje parts rättigheter.
  • Om du är under 18 år så intygar du att du har dina målsmäns medgivande.
  • Du friar Criseq från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, ersättning för användande av bilden.

Självklart kan man ångra sig så vill du ha bilden borttagen från våra sociala medier eller hemsida, kontakta oss via mail eller telefon så ser vi till att ditt innehåll blir borttaget.